Giới thiệu > Danh sách tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Văn bản pháp luật

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa 4 Thông tư liên quan kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc Bộ Quốc phòng quản lý
17:02 | 09/11/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Chính sách (Cơ quan chủ trì soạn thảo) đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư về tiêu chuẩn kỹ thuật mật mã cho thiết bị HSM trong định danh và xác thực điện tử
09:05 | 09/11/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, Ban Cơ yếu Chính phủ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc về kỹ thuật mật mã áp dụng cho thiết bị HSM trong hoạt động định danh và xác thực điện tử.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe-máy,... của Bộ đội Biên phòng
16:43 | 02/11/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 258/QĐ-BQP ngày 25/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan dự thảo Thông tư quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
17:00 | 31/10/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ và dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự
17:45 | 06/10/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Quyết định số 857/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5; Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng thủ dân sự và dự thảo Tờ trình ban hành Nghị định.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin
12:44 | 05/10/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng; Cục Quân y đã nghiên cứu, xây dựng dự thảo Tờ trình và Thông tư ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Lấy ý kiến dự thảo Hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân
15:52 | 02/10/2023
(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng đã xây dựng hồ sơ dự án Luật Phòng không nhân dân, để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình Chính phủ và dự thảo Luật Phòng không nhân dân.
Lấy ý kiến dự thảo đề nghị xây dựng Pháp lệnh về giữ gìn lâu dài thi hài và quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
09:46 | 28/09/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-BQP ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Pháp lệnh Giữ gìn lâu dài, bảo vệ tuyệt đối an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh và quản lý, bảo vệ công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 96/2016/TT-BQP về kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ thi hành án dân sự trong Quân đội
16:11 | 31/08/2023
(Bqp.vn) - Thực hiện Quyết định số 403/QĐ-BQP ngày 03/02/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 của Bộ Quốc phòng, Cục Thi hành án đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 96/2016/TT-BQP ngày 28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định công tác kiểm tra, biểu mẫu nghiệp vụ về thi hành án dân sự trong Quân đội.
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 36/2008/NĐ-CP về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ
19:36 | 22/08/2023
(Bqp.vn) - Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 13/9/2019 của Chính phủ, trong đó giao Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ.
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.