Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Hệ thống bảo tàng

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam
14:59 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam thành lập ngày 17/7/1956 thuộc Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong bảy bảo tàng quốc gia có số lượng hiện vật và số lượng khách tham quan đông nhất.
Bảo tàng Biên Phòng
14:55 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Biên phòng, được thành lập ngày 03/3/1989, trực thuộc Cục Chính trị/Bộ Tư lệnh Biên phòng. Bảo tàng Biên phòng xếp hạng 2, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Bảo tàng Biên phòng, thuộc loại hình lịch sử quân sự có nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê, trưng bày, tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bảo tàng Binh đoàn Cửu Long
14:53 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Binh đoàn Cửu Long, được thành lập ngày 20/7/1984, trực thuộc Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị/Binh đoàn Cửu Long. Bảo tàng Binh đoàn Cửu Long được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Binh đoàn Hương Giang
14:51 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Binh đoàn Hương Giang, được thành lập ngày 13/7/1995, trực thuộc Cục Chính trị/Binh đoàn Hương Giang. Bảo tàng Binh đoàn Hương Giang được xếp hạng Hai, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Binh đoàn Quyết Thắng
14:48 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng, được thành lập ngày 08/02/1995, trực thuộc Cục Chính trị Binh đoàn. Bảo tàng Binh đoàn Quyết thắng được xếp hạng Hai, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên
14:46 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Binh đoàn Tây Nguyên, được thành lập ngày 26/3/2005, trực thuộc Phòng Tuyên huấn/Cục Chính trị Binh đoàn Tây Nguyên. Bảo tàng được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Công binh
14:44 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Công binh, được thành lập ngày 25/3/1986, trực thuộc Cục Chính trị/Binh chủng Công binh. Bảo tàng Công binh được xếp hạng Ba theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. Ngày 09/3/2006, Bảo tàng khánh thành xây dựng và trưng bày mới.
Bảo tàng Đặc Công
14:41 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Sau khi hội nghị đăng ký kiểm kê hiện vật lịch sử của các Bảo tàng trong toàn quân do Viện Bảo tàng Quân đội tổ chức tại Bộ Tư lệnh Đặc công tháng 6/1977, lãnh đạo của Viện và Bộ Tư lệnh Đặc công đã nhất trí cao về việc thành lập Bảo tàng Đặc công. Tháng 12/1977, Bảo tàng Đặc công được chính thức thành lập với diện tích trưng bày 300 m2 nhà cấp 4 tại Bộ Tư lệnh với các khâu nghiệp vụ được thực hiện theo hướng dẫn của Bảo tàng Quân đội.
Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh
14:38 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, được thành lập ngày 13/7/1995, trực thuộc cơ quan Chính trị Binh đoàn 12. Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh xếp hạng Hai, theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.
Bảo tàng Hải quân
14:36 | 01/09/2012
(Bqp.vn) - Bảo tàng Hải quân được thành lập ngày 04/01/1975, trực thuộc Cục Chính trị Hải quân (Quân chủng Hải quân). Bảo tàng được khánh thành xây dựng mới ngày 7/5/2005 nhân dịp kỷ niệm 50 thành lập Hải quân nhân dân Việt Nam tại phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Bảo tàng được xếp hạng 2 theo quyết định xếp hạng bảo tàng Việt Nam.
<<123>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.