Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng
09:50 | 18/11/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hồng; Năm sinh: 1913 (Đã mất); Quê quán: phường Nghi Hòa, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư
11:19 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tư; Năm sinh: 1909 (Đã mất); Quê quán: xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tuy
11:15 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Tuy; Năm sinh: 1887 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Vị
11:02 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Vị; Năm sinh: 1914 (Đã mất); Quê quán: xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Vinh
11:00 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Vinh; Năm sinh: 1916 (Đã mất); Quê quán: xã Giang Sơn Tây, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vân
10:06 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Vân; Năm sinh: 1907 (Đã mất); Quê quán: xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ủy
10:03 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Ủy; Năm sinh: (Đã mất); Quê quán: xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Uyên
10:00 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Uyên; Năm sinh: 1890 (Đã mất); Quê quán: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Uyên
09:29 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Uyên; Năm sinh: 1893 (Đã mất); Quê quán: xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tứ
09:23 | 22/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Tứ; Năm sinh: 1915 (Đã mất); Quê quán: xã Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<12345...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.