Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Thế giới

Tôn Vũ và binh pháp của Tôn Tử
17:04 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Tôn Vũ (chưa rõ năm sinh) là nhà tư tưởng quân sự thời cổ, tướng nước Ngô cuối đời Xuân Thu (Trung Quốc), vốn là người nước Tề chạy loạn sang cư trú ở nước Ngô. Năm 512 trước công nguyên được Ngũ Tử Tư tiến cử, Tôn Vũ đã dâng lên vua Ngô 13 thiên binh pháp và được vua Ngô trọng dụng phong làm tướng quân. Ông đã cùng Ngũ Tử Tư phò tá vua Ngô, đề xuất mưu lược làm cho nước Ngô trở nên hùng mạnh.
Ngô Khởi và binh pháp Ngô Khởi
17:02 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Ngô Khởi (khoảng năm 440 - 381 trước công nguyên) người nước Vệ (nay gần Định Đào, Sơn Đông, Trung Quốc) là nhà cải cách chính trị, tướng soái quân sự, đồng thời ông cũng là một nhà lý luận quân sự xuất sắc. Ông đã từng làm tướng của nước Lỗ, quận thú quận Tây Hà của nước Ngụy, làm lệnh doãn của nước Sở.
Claodơvít và tác phẩm “Bàn về chiến tranh”
17:00 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Claodơvít (1780 - 1831) là nhà lý luận quân sự nổi tiếng của nước Phổ. Ông giữ chức Thiếu tướng quân đội nước Phổ năm 1818. Trước đó, từ năm 1808, ông phục vụ trong Bộ Tổng tham mưu quân đội nước Phổ; từ tháng 5/1812 đến năm 1814 chuyển sang phục vụ quân đội Nga làm sĩ quan tham mưu; đến tháng 4-1814 trở về phục vụ quân đội Phổ, tham gia chiến tranh chống Napôlêông các năm 1806 - 1807, 1812 - 1814, 1814 - 1815 trong hàng ngũ quân đội Phổ và Nga.
Tác phẩm 'Tương lai của chiến tranh”
16:53 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - “Sức mạnh công nghệ và sự chi phối của Mỹ trong thế kỷ XX” của hai nhà lý luận quân sự tư sản George Friedman và Meredith Friedman (Mỹ) đã viết về công nghệ chiến tranh, về sự kết thúc của kỷ nguyên 500 năm (kỷ nguyên châu Âu và súng) và về sự mở đầu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đạn chính xác.
Các nguyên tắc chiến tranh cơ bản
16:13 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Các nguyên tắc chiến tranh chi phối việc tiến hành chiến tranh, vận dụng đúng đắn các nguyên tắc đó là điều kiện thiết yếu để thực hiện việc chỉ huy và tiến hành thắng lợi các hoạt động quân sự. Các nguyên tắc này có quan hệ qua lại, tùy theo bối cảnh, có thể bổ trợ lẫn nhau hoặc mâu thuẫn nhau. Vì vậy, việc vận dụng nguyên tắc ở mức độ nào tùy thuộc vào hoàn cảnh.
Nghệ thuật quân sự thời cổ đại
14:57 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Thời cổ đại có nhiều cuộc chiến tranh, kéo dài. Cùng với việc xuất hiện chiến tranh, trên thực tế cũng đã nảy sinh nghệ thuật quân sự. Trải qua quá trình tích lũy kinh nghiệm lâu dài đã dần dần tổng kết, khái quát thành lý luận về chiến lược quân sự. Đây là lĩnh vực cao nhất của nghệ thuật quân sự, bao gồm cả việc chuẩn bị và tiến hành chiến tranh nói chung, chiến lược và chiến thuật nói riêng.
Nghệ thuật quân sự thời trung đại
14:54 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Đặc điểm của châu Âu ở thời kỳ hình thành và phát triển chế độ phong kiến là tình trạng cát cứ. Các lãnh chúa tiến hành chiến tranh nhằm thôn tính lẫn nhau diễn ra triền miên. Do nước nhỏ, quân ít, bên phòng thủ lợi dụng địa thế xây dựng các thành quách kiên cố để phòng ngự. Bên tiến công vì chưa có vũ khí để đột phá nhanh nên thường áp dụng phương pháp bao vây dài ngày.
Nghệ thuật quân sự thời cận đại
13:23 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Thời kỳ hình thành chủ nghĩa tư bản, ở châu Âu do cách tuyển mộ lính đánh thuê nên không thể tổ chức những đội quân đông người. Tinh thần chiến đấu thấp của binh lính cũng không cho phép thực hiện chiến lược quân sự có tính kiên quyết và tích cực.
Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914 - 1918)
13:20 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, nghệ thuật quân sự được phát triển mạnh trên cả 3 lĩnh vực: chiến lược quân sự, chiến dịch và chiến thuật.
Nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai (1939 - 1945)
13:18 | 23/08/2012
(Bqp.vn) - Đặc điểm chung của nghệ thuật quân sự trong chiến tranh thế giới lần thứ hai là sự phát triển theo hướng tác chiến tập trung hiệp đồng binh chủng, quân chủng với quy mô rất lớn, cơ giới hóa phát triển nhanh. Sự phát triển các lực lượng vũ trang và uy lực của binh khí, kỹ thuật, dẫn đến phương pháp mới triển khai chiến lược lực lượng vũ trang, khác với các cuộc chiến tranh đã qua.
<<1>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.