Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khơi
14:40 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Khơi; Năm sinh: 1899 (Đã mất); Quê quán: xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khẩn
14:30 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khẩn; Năm sinh: 1921; Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khánh
14:25 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Khánh; Năm sinh: 1902 (Đã mất); Quê quán: xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huyến
14:22 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Huyến; Năm sinh: 1900 (Đã mất); Quê quán: xã Bồi Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hứa
14:20 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Hứa; Năm sinh: 1905 (Đã mất); Quê quán: xã Bắc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Huynh
14:18 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Huynh; Năm sinh: 1921 (Đã mất); Quê quán: xã Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huệ
14:14 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Huệ; Năm sinh: 1919 (Đã mất); Quê quán: xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Hợi
14:11 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Hợi; Năm sinh: 1921 (Đã mất); Quê quán: xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hợi
14:04 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hợi; Năm sinh: 1908 (Đã mất); Quê quán: xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoe
14:02 | 16/06/2019
Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hoe; Năm sinh: 1905 (Đã mất); Quê quán: xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không
<<...45678...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.