Giới thiệu > Danh sách giới thiệu

Tư liệu

Quân đội nhân dân Việt Nam - Sản phẩm của sự kế thừa, phát triển tư tưởng quân sự dân tộc trong thời đại mới
16:48 | 11/12/2014
(Bqp.vn) - Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc.
Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị và những vấn đề đặt ra hiện nay
18:52 | 10/12/2014
(Bqp.vn) - Xây dựng QĐNDVN vững mạnh về chính trị làm cơ sở để xây dựng về mọi mặt, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu là một nguyên tắc cơ bản, quan trọng hàng đầu, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quá trình xây dựng quân đội cách mạng của Đảng, nhằm làm cho quân đội luôn là công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
“Lấy chính trị làm gốc” - Một nguyên tắc cơ bản trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam
10:48 | 08/12/2014
(Bqp.vn) - Tư tưởng “lấy chính trị làm gốc” xuất hiện rất sớm trong xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam do Đảng ta tổ chức và lãnh đạo. Khởi nguồn của tư tưởng ấy đã được Đại hội lần thứ Nhất của Đảng ta họp ở Ma Cao, Trung Quốc (tháng 3/1935) xác định trong Nghị quyết về xây dựng Đội tự vệ. Với Nghị quyết này, lần đầu tiên, Đảng ta khẳng định bản chất giai cấp, bản chất Nhân dân, bản chất cách mạng của “đội tự vệ công nông”, coi đó là vấn đề mang tính nguyên tắc: các đội tự vệ công nông phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Cộng sản.
Xây dựng nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh
18:34 | 24/09/2014
(Bqp.vn) - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện, sâu sắc, khoa học về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, có ý nghĩa lý luận, thực tiễn to lớn, đã và đang soi đường cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau. Một trong những vấn đề quan trọng của tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng nền quốc phòng gồm các nội dung cơ bản: Dựng nước và giữ nước, quốc phòng toàn dân (QPTD), toàn diện, hiện đại, độc lập, tự chủ, kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại.
Hiến pháp năm 2013 với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc
16:42 | 28/07/2014
(Bqp.vn) - Quốc phòng, an ninh (QP,AN) là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đất nước, bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt. Vì vậy, hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật về QP,AN nói riêng có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, bảo vệ Tổ quốc.
Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8
13:09 | 08/11/2013
(Bqp.vn) - Ngày 08/11/2013, tại Tp. Hồ Chí Minh, đã diễn ra Đối thoại Quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 8. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Radha Krishna Mathur, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Cộng hòa Ấn Độ đồng chủ trì Đối thoại.
Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam và Hoa Kỳ lần thứ 4
11:35 | 30/10/2013
(Bqp.vn) - Trong hai ngày (28 - 29/10/2013), tại Thủ đô Oa-shing-tơn (Mỹ), Việt Nam và Hoa Kỳ đã tổ chức Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng.
Đại sứ Lê Hoài Trung: “Việt Nam kiên quyết ủng hộ giải trừ quân bị”
11:01 | 17/10/2013
(Bqp.vn) - Ngày 15/10/2013, trong khuôn khổ Khóa họp 68 Đại Hội đồng Liên hợp quốc (LHQ), Uỷ ban An ninh quốc tế và giải trừ quân bị vừa bắt đầu Phiên thảo luận chung, bàn về hàng loạt các chủ đề quan trọng, như giải trừ và chống phổ biến hạt nhân, vũ khí thông thường, cũng như việc thiết lập các cơ chế giải trừ quân bị... Theo kế hoạch, Phiên họp sẽ thảo luận và quyết định nội dung cụ thể của hơn 50 nghị quyết có liên quan để sớm trình Đại Hội đồng LHQ, xem xét và thông qua.
Hợp tác thực chất đem lại lợi ích cho cả Việt Nam và Nhật Bản
22:31 | 10/08/2013
(Bqp.vn) - Ngày 9/8/2013, nhân dịp dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản lần thứ hai, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Nhật Bản về sự kiện này.
Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc - bước phát triển mới trong hội nhập quốc tế về quốc phòng của Việt Nam
09:44 | 06/08/2013
(Bqp.vn) - Chủ trương “tích cực, chủ động hội nhập quốc tế” một cách toàn diện, trong đó có HNQT về quốc phòng do Đại hội XI của Đảng đề ra là sự đổi mới về tư duy, sự đúc kết về lý luận từ thực tiễn hoạt động đối ngoại của Đảng trong thời kỳ đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước.
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.