Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Cách tính phụ cấp thâm niên, đặc thù cho Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

14:16 | 11/11/2022

(Bqp.vn) - Thực hiện chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nhận được thư điện tử của công dân Võ Thị Diệu Hiền, tỉnh Tây Ninh; nội dung như sau:

“Đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn cách tính phụ cấp thâm niên và phụ cấp đặc thù của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã là cán bộ không chuyên trách xã, cụ thể như sau: Phụ cấp hằng tháng hiện hưởng là 1,45 tương đương 2.160.500 đồng; hệ số phụ cấp chức vụ chỉ huy của xã đội phó: 327.800 đồng; thời gian công tác là 16 năm. Vậy phụ cấp thâm niên 1 tháng sẽ là: (2.160.500 x 16%)+(327.800 x 16%) = 398.128 đồng, phụ cấp đặc thù 1 tháng là (2.160.500 + 327.800 + 398.128) x 50% = 1.443.214 đồng. Cho tôi hỏi cách tính phụ cấp thâm niên và phụ cấp đặc thù như vậy có đúng không. Rất mong cơ quan chức năng sớm trả lời để đảm bảo thực hiện chi đúng quy định”.

Ngày 08/11/2022, Cục Dân quân tự vệ/BTTM có Công văn số 1012/DQ-TCLL do Thiếu tướng Lê Văn Trì, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ ký trả lời như sau:

a) Cách tính phụ cấp thâm niên của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Khoản 4 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên”.

- Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ (gọi tắt là Nghị định số 72/2020/NĐ-CP) quy định: “Chỉ huy trưởng, Chính trị viên, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có thời gian công tác từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên. Mức phụ cấp được hưởng như sau: Sau 05 năm (đủ 60 tháng) công tác thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) hoặc phụ cấp hằng tháng hiện hưởng; từ năm thứ sáu trở đi mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%”.

b) Cách tính phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Khoản 3 Điều 33 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 quy định “Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, các chức vụ chỉ huy đơn vị dân quân cơ động, dân quân thường trực được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự”.

- Khoản 1, 2 Điều 9 Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định:

“1. Mức phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự được tính bằng 50% tổng phụ cấp hiện hưởng gồm: Phụ cấp hằng tháng, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên.

2. Thời gian được hưởng phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự, tính từ ngày có quyết định bổ nhiệm, và thực hiện cho đến khi có quyết định thôi giữ chức vụ đó; trường hợp giữ chức vụ từ 15 ngày trở lên trong tháng thì được hưởng phụ cấp cả tháng, giữ chức vụ dưới 15 ngày trong tháng thì được hưởng 50% phụ cấp đặc thù quốc phòng, quân sự của tháng đó”.

Đề nghị Bà Võ Thị Diệu Hiền nghiên cứu Luật Dân quân tự vệ năm 2019, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP và liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tây Ninh để được xem xét, giải quyết.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.