Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng

11:27 | 14/01/2014

(Bqp.vn) - Ngày 14/08/2012, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2929/QĐ-BQP thành lập Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 492/1998/QĐ-BQP ngày 15/04/1998 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Quốc phòng.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Uỷ viên Hội đồng; Thường trực Hội đồng và cơ quan thường trực của Hội đồng; Tổ thư ký của Hội đồng. Cụ thể là:

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Thành Cung - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chủ tịch; một đồng chí Phó Chủ nhiệm TCCT: Phó Chủ tịch thường trực; một đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng: Phó Chủ tịch; đồng chí Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng: Uỷ viên thường trực; đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT: Uỷ viên Thường trực; đồng chí Cục trưởng Cục Nhà trường/BTTM: Uỷ viên thường trực; đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng: Uỷ viên thư ký; đồng chí Chánh án Toà án Quân sự Trung ương: Uỷ viên; đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát Quân sự Trung ương: Uỷ viên; một đồng chí Phó Cục trưởng Cục Quân huấn/BTTM: Ủy viên; một đồng chí Phó Cục trưởng Cục Tài chính Bộ Quốc phòng: Uỷ viên; đồng chí Cục trưởng Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng: Ủy viên; đồng chí Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng: Ủy viên; một đồng chí Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ/BTTM: Ủy viên; đồng chí Giám đốc Trung tâm phát thanh, truyền hình Quân đội: Ủy viên; một đồng chí Phó Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân: Uỷ viên; một đồng chí Phó Tổng biên tập Tạp chí Quốc phòng toàn dân: Uỷ viên.

Cơ quan Thường trực của Hội đồng là Vụ Pháp chế - Văn phòng Bộ Quốc phòng. Giúp việc cho Hội đồng và Cơ quan thường trực có Tổ thư ký Hội đồng gồm cán bộ các cơ quan: Cục Tuyên huấn/Tổng cục Chính trị, Cục Nhà trường/Bộ Tổng Tham mưu, Vụ Pháp chế và Cục Tài chính Bộ Quốc phòng, do đồng chí Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên thư ký Hội đồng làm Tổ trưởng.

Hội đồng cónhiệm vụ và quyền hạn sau: Căn cứ vào kế hoạch của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tư pháp, chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị lập chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật dài hạn, hàng năm trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch sau khi được phê duyệt.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về quân sự, quốc phòng; kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Định kỳ hàng quý, sáu tháng và một năm xây dựng báo cáo về kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Bộ Tư pháp tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Căn cứ vào kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ và Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhằm duy trì các hoạt động của Hội đồng theo Quy chế.

Phối hợp với các cơ quan chức năng trong Quân đội và Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành có liên quan bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, biên tập viên, phóng viên pháp luật để giúp chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tham mưu giúp Bộ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong Bộ Quốc phòng.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Định kỳ thống kê, sơ kết, tổng kết, lựa chọn tập thể, cá nhân tiêu biểu báo cáo Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tình hình triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và đề xuất khen thưởng.

Hội đồng được sử dụng con dấu của Bộ Quốc phòng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

File đính kèm:

(Vụ Pháp chế BQP)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.