Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Trung đoàn 880 tỉnh Lai Châu kết hợp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

09:17 | 10/07/2014

(Bqp.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐ ngày 02/01/2014, Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 17/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 và Mệnh lệnh huấn luyện cho các đối tượng của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (BCHQS) tỉnh, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn 880 thuộc BCHQS tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo tốt việc kết hợp nâng cao chất lượng công tác huấn luyện với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ.

Huấn luyện bắn súng ở Trung đoàn 880.

Đảng ủy Trung đoàn ra Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện gắn với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ; triển khai quyết liệt các biện pháp để nâng cao chất lượng huấn luyện và công tác phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, sẵn sàng cơ động thực hiện các nhiệm vụ khác theo mệnh lệnh của trên. Để thực hiện tốt chủ trương kết hợp nâng cao chất lượng huấn luyện với nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ cùng với việc nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sinh hoạt trong ngày, trong tuần và thực hiện có hiệu quả "Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần" và "Ngày Pháp luật". Định kỳ vào ngày thứ 5 tuần cuối tháng, trên cơ sở nội dung Hướng dẫn của phòng Chính trị, đơn vị xây dựng kế hoạch xác định nội dung thực hiện "Ngày Pháp luật" gắn với "Ngày chính trị, văn hóa, tinh thần" tập trung tuyên truyền, phổ biến về Hiến pháp năm 2013, Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Bộ luật hình sự, Luật Giao thông đường bộ, Điều lệnh Quản lý bộ đội, Quyết định số 2530/QĐ-BQP và Quyết định số 82/QĐ-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các chỉ thị, hướng dẫn của trên về việc chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị... Trung đoàn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phải phát huy sức mạnh tổng hợp, triển khai bằng nhiều hình thức học tập phong phú như: Học tập trung, diễn đàn, tọa đàm, trao đổi, sân khấu hóa, thi tìm hiểu, gắn với các biện pháp quản lý hành chính, thực hiện nếp sống chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật, thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục những hạn chế yếu kém trong thực hiện tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Đề án "Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới" của Bộ Quốc phòng, đã tạo ra phong trào tự quản, tự học, tự rèn, tự tìm hiểu những kiến thức cần thiết về pháp luật, tự điều chỉnh hành vi chấp hành pháp luật, kỷ luật, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị một cách sâu rộng trong cán bộ, chiến sỹ.

Nhờ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện "Ngày chính trị, văn hóa tinh thần”, “Ngày Pháp luật" đã phát huy hiệu quả, trực tiếp nâng cao ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị; tạo sự chuyển biến rõ nét về tình hình tư tưởng và chấp hành kỷ luật của bộ đội, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong đơn vị. Đặc biệt, do kết hợp tốt việc nâng cao chất lượng huấn luyện với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật, trong thời gian qua Trung đoàn đã hoàn thành 100% kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng, kết quả kiểm tra đánh gia các nội dung, khoa mục huấn luyện có 100% đạt yêu cầu, trong đó có 78,5% khá giỏi. Trong năm 2013 và 5 tháng đầu năm 2014, đơn vị không có trường hợp nào vi phạm kỷ luật phải xử lý, 100% cán bộ, chiến sỹ luôn có lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Với kết quả đã đạt được, năm 2013 Đảng bộ Trung đoàn được công nhận đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn diện, nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng. Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo gắn việc nâng cao chất lượng huấn luyện với việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

Xuân Đoan - BCHQS tỉnh Lai Châu

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.