Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Một số biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308

08:48 | 10/11/2014

(Bqp.vn) - Những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, mở cửa hội nhập sâu, rộng với thế giới và khu vực, đất nước ta đã và đang đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng và an ninh..., đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện. Bên cạnh những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được, cũng đặt ra nhiều vấn đề cần quan tâm, giải quyết khi đất nước mở cửa hội nhập, đó là: Sự tác động mặt trái của cơ chế thị trường, các tệ nạn xã hội đã và đang phát triển rất phức tạp như: Nạn lô đề, cờ bạc, vay nặng lãi, lừa đảo... bằng những thủ đoạn mới, tinh vi xảo quyệt hơn. Những tệ nạn đó đã và đang có xu hướng phát triển lan rộng tới các vùng nông thôn, xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị bộ đội, làm ảnh hưởng không nhỏ đến phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và sức mạnh chiến đấu của Quân đội.

Sinh hoạt Tổ 3 người ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308. (ảnh: Văn Dương)

Trung đoàn 102, Sư đoàn 308 là đơn vị đủ quân, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, đối ngoại quân sự và một số nhiệm vụ khác; đóng quân trên địa bàn khá phức tạp về tình hình an ninh chính trị và các tệ nạn xã hội. Để bảo đảm cho đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp, trong đó có biện pháp phòng, chống, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị.

Nhận thức đúng về tác hại của các tệ nạn xã hội, hằng tháng Đảng ủy Trung đoàn và cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện nghiêm túc việc thông báo tình hình thời sự, nhất là tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; các chi bộ thực hiện kiểm điểm, nhận xét, đánh giá về tình hình tư tưởng gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Đảng viên và quần chúng, kịp thời biểu dương những cán bộ, đảng viên, quần chúng gương mẫu, có việc làm cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; phê bình, chấn chỉnh kịp thời những tư tưởng lệch lạc, thiếu nỗ lực, cố gắng trong học tập tu dưỡng, rèn luyện hoặc có biểu hiện vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, tham gia vào các tệ nạn xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm nền nếp chế độ trong ngày, trong tuần, nhất là chế độ sinh hoạt tổ 3 người hằng ngày để nắm tâm tư tình cảm, động viên nhau cùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, phát hiện những diễn biến tư tưởng tiêu cực, những biểu hiện tham gia vào các tệ nạn xã hội, giúp người chỉ huy có những biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Phát huy tốt vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện, gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành pháp luật nhà nước, kỷ luật của quân đội, các quy định của đơn vị; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn không để tệ nạn xã hội xâm nhập vào đơn vị. Phát huy vai trò của cơ quan chức năng, phối hợp với cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị và địa phương thường xuyên rà soát về tình hình chính trị nội bộ, có biện pháp theo dõi, quản lý chặt chẽ khi phát hiện những biểu hiện của các mối quan hệ thiếu lành mạnh. Đặc biệt, các đơn vị trong Trung đoàn đã phát huy tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ tư vấn trợ giúp tâm lý, sức khỏe - pháp luật trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và giải quyết các vấn đề mà bộ đội quan tâm.

Quan tâm, chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ, kịp thời giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để những quân nhân có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn khắc phục vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài chế độ, tiêu chuẩn theo quy định, đơn vị bảo đảm đầy đủ và kịp thời cho bộ đội, cấp ủy chỉ huy các cơ quan còn chủ động lãnh đạo, chỉ đạo tích cực tăng gia sản xuất, tạo nguồn quỹ vốn để đầu tư thêm cơ sở vật chất bảo đảm cho đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và quan tâm đến đời sống, chính sách hậu phương quân đội. Để bảo đảm cho bộ đội có môi trường văn hóa lành mạnh, tạo không khí sôi nổi trong các hoạt động của đơn vị, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên chủ trì, tăng cường tổ chức các hoạt động hội thi, hội thao, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhất là trong các giờ nghỉ, ngày nghỉ, trong những thời gian đơn vị trực sẵn sàng chiến đấu...; đồng thời, cũng thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên để tăng cường tuyên truyền về các tệ nạn xã hội và các biện pháp phòng ngừa xâm nhập vào đơn vị. Đối với những đồng chí có điều kiện, hoàn cảnh khó khăn đơn vị đều tổ chức gặp gỡ, thăm hỏi, động viên và có sự phối hợp kịp thời với gia đình, địa phương để phối hợp, tạo điều kiện cho quân nhân khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với những đồng chí cố tình vi phạm các tệ nạn xã hội, đơn vị triển khai điều tra, xác minh tìm nguyên nhân cụ thể, và có biện pháp xử lý kiên quyết, triệt để không để ảnh hưởng đến tư tưởng của bộ đội và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động dân chủ, tăng cường đối thoại, bàn biện pháp tháo gỡ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong đời sống của mỗi quân nhân, tạo ra không khí thật sự dân chủ, đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ.

Bằng các hoạt động trên, những năm qua, đơn vị luôn ổn định về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ trong Trung đoàn luôn đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện sai trái, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

Thượng tá Phạm Văn Dương, Trung đoàn 102/Sư đoàn 308

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.