Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Một số kinh nghiệm triển khai tổ chức thực hiện ngày pháp luật Việt Nam trong quân đội

15:10 | 25/11/2014

(Bqp.vn) - Nhận thức rõ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là khâu đầu tiên của quá trình thực thi pháp luật, có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân; góp phần xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, những năm qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Quân đội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội dung công tác PBGDPL cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Trong tổ chức thực hiện đã chú trọng đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức PBGDPL như sân khấu hóa, lồng ghép với hoạt động của các tổ chức quần chúng, lên lớp trực tiếp, thông qua hệ thống phát thanh, thông qua công tác xét xử của các Tòa án quân sự, công tác dân vận, giúp dân làm kinh tế...; nội dung bám sát chủ trương, quan điểm của Đảng, pháp luật Nhà nước, các quy định của Quân đội và của địa phương, đơn vị gắn với chức trách, nhiệm vụ, nhu cầu của đối tượng được PBGDPL.

 

Đoàn công tác BQP kiểm tra công tác PBGDPL tại Học viện Biên phòng. (ảnh: Duy Chinh)

Đặc biệt, quán triệt thực hiện quy định của Luật PBGDPL về Ngày Pháp luật Việt Nam; phát huy những kết quả đã đạt được của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2013 và chấp hành nghiêm Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện "Ngày Pháp luật" trong Quân đội, trong năm qua, các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã duy trì nề nếp “Ngày Pháp luật” định kỳ mỗi tháng một ngày đạt hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn đóng quân. Để có được kết quả đó, Bộ Quốc phòng đã sớm có kế hoạch công tác PBGDPL, trong đó xác định rõ nội dung, biện pháp, phân công trách nhiệm tổ chức thực hiện; gắn trách nhiệm thực hiện công tác PBGDPL nói chung, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nói riêng với trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy. Các cơ quan, đơn vị nhận thức đúng tầm quan trọng, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nên tổ chức thực hiện nghiêm túc, huy động được sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Trong tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014, với mục tiêu tạo bước đột phá nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, góp phần tạo chuyển biến tích cực về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn quân, Bộ Quốc phòng đã giao cơ quan chuyên môn giúp Bộ chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam trong toàn quân với chủ đề “Toàn quân tích cực học tập và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Nội dung của Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014 trong Quân đội tập trung chủ yếu vào tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam; đẩy mạnh đợt cao điểm năm 2014 tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển; ý nghĩa, nội dung của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013; pháp luật về quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ của Quân đội trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thông tin về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của đơn vị và nội dung biện pháp tăng cường kỷ luật trong thời gian tới; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác PBGDPL và chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội... Các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình nhiệm vụ để tổ chức bằng hình thức phù hợp, như ra quân diễu hành hưởng ứng Ngày Pháp luật, tổ chức mít tinh, hội nghị, sân khấu hóa... Cùng với đó là việc bố trí các băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở các địa điểm công cộng với các nội dung như: “Toàn đơn vị sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, “Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật là góp phần xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”, “Tôn trọng và chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội là nét đẹp văn hóa quân nhân”... Thời gian thực hiện từ ngày 01/10/2014 đến ngày 30/11/2014, trong đó cao điểm tổ chức các hoạt động là từ ngày 03/11/2014 đến 09/11/2014.

Qua thực tiễn thực hiện Ngày Pháp luật trong Quân đội hàng tháng theo quy định tại Chỉ thị số 04/CT-BQP ngày 20/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và kinh nghiệm tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam cho thấy, để triển khai tổ chức thực hiện thiết thực, hiệu quả thì trước hết phải có sự chỉ đạo thống nhất từ Bộ đến đơn vị cơ sở; đồng thời có biện pháp nâng cao nhận thức của cấp ủy, người chỉ huy các cấp và mọi cán bộ, chiến sĩ về vị trí, ý nghĩa của công tác PBGDPL nói chung, Ngày Pháp luật nói riêng. Trong tổ chức thực hiện phải xây dựng được kế hoạch sát đúng với đặc thù từng cơ quan, đơn vị; huy động được sự tham gia, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các cấp, các ngành, các lực lượng và đông đảo cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan pháp luật, cơ quan chính trị và lực lượng xung kích; nội dung của Ngày Pháp luật phải thiết thực, gắn với chức năng, nhiệm vụ đơn vị và chức trách, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ; hình thức thể hiện đa dạng, phong phú, linh hoạt để thu hút sự quan tâm theo dõi, tham gia của các lực lượng. Bên cạnh đó thì vấn đề kinh phí, trang bị vật chất bảo đảm cho tổ chức thực hiện và việc tổ chức rút kinh nghiệm, động viên khen thưởng tập thể, cá nhân tích cực tham gia thực hiện Ngày Pháp luật cũng là một trong những nội dung cần thực hiện kịp thời, nghiêm túc để tổ chức Ngày Pháp luật được thiết thực, đạt hiệu quả cao.

File đính kèm:

Đại tá Hàn Mạnh Thắng,Vụ trưởng Vụ Pháp chế BQP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.