Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Triển khai việc rà soát tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trong Bộ Quốc phòng

11:03 | 19/07/2017

(Bqp.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp triển khai một số nội dung của Quyết định số số 45/2016/QĐ-TTg, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (Văn bản số 1791/BTTTT-BC ngày 24/5/2017 và văn bản số 2155/BTTTT-BC ngày 21/6/2017).

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng (tại Văn bản số 6341/VP-CCHC, ngày 06/6/2017 của Văn phòng Bộ Quốc phòng), Văn phòng Bộ Quốc phòng kính đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện như sau:

1. Về căn cứ để cơ quan, đơn vị rà soát

a) Quyết định số 5591/QĐ-BQP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Công bố thủ tục hành chính hiện hành được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (đã được tổng hợp đến năm 2015);

b) Các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Công bố thủ tục hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng từ năm 2016 đến nay;

c) Các Quyết định trên được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, địa chỉ: mod.gov.vn; chuyên mục hành chính công/Thủ tục hành chính (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

2. Trên cơ sở các Quyết định nêu trên, cơ quan, đơn vị triển khai rà soát các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý có thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

3. Lập danh mục các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị quản lý có thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích (Danh mục thống kê áp dụng theo mẫu Danh mục kèm theo Quyết định 5591/QĐ-BQP ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) và gửi về Văn phòng Bộ Quốc phòng trước ngày 25/7/2017, để tổng hợp, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

File đính kèm:

Quang Sơn, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.