Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Thông tư về công tác đăng kiểm tàu quân sự

14:16 | 22/01/2024

(Bqp.vn) - Ngày 12/01/2024, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 02/2024/TT-BQP về công tác đăng kiểm tàu quân sự. Thông tư này quy định về đăng kiểm tàu quân sự và quản lý công tác đăng kiểm tàu quân sự trong Bộ Quốc phòng. Áp dụng đối với các cơ quan, cơ sở đăng kiểm tàu quân sự; cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng tàu quân sự; cơ sở đóng và sửa chữa tàu quân sự; cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến công tác đăng kiểm tàu quân sự.

Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 27 tháng 02 năm 2024.

2. Bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2023/TT-BQP ngày 10/01/2023 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về đăng kiểm viên tàu quân sự; bãi bỏ các Điều 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 và Điều 25 Quy chế tổ chức và hoạt động đăng kiểm tàu thuyền quân sự ban hành theo Quyết định số 196/2006/QĐ-BQP ngày 07/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

3. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật làm căn cứ, trích dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng văn bản quy phạm pháp luật khác, thì áp dụng quy định tại văn bản ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Mạnh Tùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.