Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Quy định mới về mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp

10:46 | 27/12/2014

(Bqp.vn) - Ngày 24/12/2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn dũng ký ban hành Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, đối tượng áp dụng của Quyết định trên là: Người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp và có đủ điều kiện được hỗ trợ học nghề theo quy định tại Điều 55 Luật việc làm; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đăng ký hoạt động dạy nghề theo quy định của pháp luật về dạy nghề tham gia dạy nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Sở Lao động- Thương binh xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập và các cơ quan có liên quan đến việc hỗ trợ học nghề cho người lao động.

Cụ thể, theo quy định tại quyết định mới, mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng/người/tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế theo quy định của cơ sở dạy nghề.

Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề thì số ngày lẻ đó được tính tròn là 1 tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề.

Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định trên thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả.

Mức hỗ trợ học nghề được áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

Quyết định nêu rõ, đối với người lao động đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp hoặc người đã có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp trước ngày 01/01/2015 và có nhu cầu học nghề sau ngày 01/01/2015 thì được áp dụng các quy định trên. Còn người lao động đã có quyết định hỗ trợ học nghề trước ngày 01/01/2015 thì không được áp dụng các quy định trên.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2015; Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg ngày 03/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định trên có hiệu lực thi hành.

File đính kèm:

Duy Chinh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.