Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra hoạt động Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng

15:06 | 04/05/2023

(Bqp.vn) - Sáng 4/5, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chủ trì kiểm tra hoạt động Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Dự buổi kiểm tra có Thiếu tướng Lê Văn Thuận, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng; đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì buổi kiểm tra.

Báo cáo tại buổi kiểm tra cho thấy, sau khi Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp nhận Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng (tháng 7/2022) đến nay, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trực tiếp là Thường vụ Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng Bộ Quốc phòng và sự phối hợp, hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã quản lý, vận hành hiệu quả Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Nổi bật là, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đã kết nối với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tham gia đánh giá của Chính phủ dựa trên Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử. Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng hiện xếp thứ nhất trên tổng số 21 Bộ, ngành tham gia đánh giá (Quý 1 năm 2023), tăng 18 bậc so với thời điểm trước khi Văn phòng Bộ Quốc phòng nhận bàn giao Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng. Theo kết quả được đánh giá và công bố trực tuyến theo thời gian thực trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Bộ Quốc phòng là 1 trong 2 đơn vị dẫn đầu khối các Bộ, ngành về quản trị dịch vụ công trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công với tổng điểm đánh giá là 73,98.


Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng báo cáo kết quả hoạt động Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

Bên cạnh đó, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng đã tham mưu cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và lãnh đạo, chỉ huy các cấp trực tiếp ban hành 30 văn bản chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai cung cấp, tích hợp, thúc đẩy các dịch vụ công trực tuyến; hợp nhất Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Quốc phòng thành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng theo yêu cầu của Chính phủ. Công bố, công khai, rà soát, cung cấp thống nhất, đầy đủ, chính xác thông tin về 246/246 thủ tục hành chính thuộc 20 lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng và cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; bổ sung 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 11 dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực quản lý biên giới; đồng bộ, công khai 47/49 dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình của Bộ Quốc phòng trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; công bố 26 thủ tục hành chính mới, bãi bỏ 20 thủ tục hành chính hết hiệu lực theo đúng thời gian và quy định của Chính phủ.

Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng cũng cung cấp công cụ đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, phản ánh kiến nghị; hoàn thành chức năng tra cứu, xác thực thông tin công dân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, thay thế việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, giấy xác nhận cư trú...; triển khai 3 kênh tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công của Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh buổi làm việc.

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng tiếp nhận, xử lý trực tuyến hơn 4.100 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn đạt 99%; cung cấp công cụ tra cứu, theo dõi, thống kê chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính và công cụ đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, phản ánh, kiến nghị. Đồng thời tiếp nhận xử lý kịp thời, hiệu quả phản ánh, kiến nghị và hướng dẫn, giải đáp ý kiến công dân; phối hợp với các cơ quan hoàn thành việc tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, xây dựng giải pháp thử nghiệm thực hiện trực tuyến 7 thủ tục hành chính lĩnh vực nghĩa vụ quân sự, triển khai thử nghiệm tại 3 quận, huyện của thành phố Hà Nội.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh cao, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đã đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng đạt chất lượng, hiệu quả, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, thời gian tới, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục quyết liệt trong triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số; nâng cao nhận thức, xác định rõ hơn nữa trách nhiệm trong thực hiện dịch vụ công; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản pháp lý để tái cấu trúc và thực hiện trực tuyến các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh truyền thông về Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức trong thực hiện thủ tục hành chính; rà soát, cấu trúc các quy trình thủ tục hành chính đảm bảo tiện ích, đơn giản hóa; ban hành danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng ở mức độ toàn trình và một phần.

Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, cập nhật các dịch vụ công trực tuyến đã có theo hướng thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp; nâng cấp kho dữ liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ, tài liệu; phát triển thêm các tính năng mới; nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu thường xuyên; nghiên cứu, triển khai hệ sinh thái cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ Quốc phòng... Đồng thời, rà soát, phân loại quy trình các thủ tục; cấu trúc lại các bước xử lý theo hướng gọn, nhẹ, tiện ích, bảo đảm đơn giản hóa thủ tục và thao tác; tin học hóa các quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến; khảo sát hồ sơ, thủ tục hành chính để đẩy nhanh tiến độ số hóa; triển khai cấp các tài khoản cổng dịch vụ công đến cấp Ban Chỉ huy Quân sự cấp quận, huyện để thực hiện tra cứu, xác thực thông tin công dân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng để thay thế yêu cầu sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy, giấy xác nhận cư trú.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý các cơ quan liên quan đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính ở mức độ toàn trình trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; phấn đấu trên 50% hồ sơ được xử lý trực tuyến; 100% hồ sơ xử lý đúng hạn; nghiên cứu các thủ tục hành chính để thực hiện trực tuyến; triển khai thí điểm các thủ tục hành chính lĩnh vực nghĩa vụ quân sự; tái cấu trúc thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh quân sự; nâng cấp kho dữ liệu của tổ chức, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.