Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng

14:33 | 12/10/2023

(Bqp.vn) - Ngày 12/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì hội nghị.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng nhằm xây dựng, phát triển hạ tầng số, cơ sở dữ liệu đồng bộ, hiện đại; đưa các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành lên môi trường số trên cơ sở tái cấu trúc, tối ưu hóa các quy trình và sử dụng công nghệ số, dữ liệu số, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Theo đó, mục tiêu của Đề án đến năm 2025 sẽ hoàn thành cơ bản xây dựng, phát triển hạ tầng kết nối mạng, Trung tâm dữ liệu tập trung kết nối chia sẻ dữ liệu, cơ sở dữ liệu gốc; các nền tảng số dùng chung, sản xuất trang bị công nghệ thông tin, song song với hoàn thành triển khai thí điểm một số mô hình chuyển đổi số ngành, lĩnh vực để đánh giá, nhân rộng, từng bước thực hiện chuyển đổi số công tác chỉ đạo, quản lý, chỉ huy, điều hành trong Bộ Quốc phòng. Đến năm 2030, phấn đấu hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành hiệu quả, an toàn hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, các nền tảng số dùng chung; đưa các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, một số hoạt động chỉ huy huấn luyện, tác chiến lên môi trường số.


Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 báo cáo kết quả hoàn thiện dự thảo kế hoạch tại hội nghị.

Cụ thể, đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Quốc phòng có đối tượng sử dụng là người dân, doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng. 100% quy trình xử lý công việc thường xuyên tại các cơ quan, đơn vị được chuẩn hóa và thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO. 100% nhà trường Quân đội xây dựng, triển khai nội dung đào tạo về chuyển đổi số cho các học viên. 80% nguồn lực của các ngành được chuẩn hoá thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý thông qua hệ thống mã định danh thống nhất trong toàn quân. 100% các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ sở dữ liệu mở của các Bộ, ngành, địa phương có thông tin phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được kết nối, khai thác phục vụ giải quyết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng...

Về các nhiệm vụ trọng tâm, Đề án xác định tập trung vào chuyển đổi, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị về chuyển đổi số. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức phục vụ chuyển đổi số, đi đôi với phát triển hạ tầng số đồng bộ, hiện đại; phát triển dữ liệu số, ứng dụng số; phát triển nền tảng số, dịch vụ số dùng chung.... Cùng với đó, chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.


Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Đề án xác định đến năm 2030, hoàn thiện toàn diện, đồng bộ và vận hành hiệu quả, an toàn hạ tầng số, cơ sở dữ liệu số, các nền tảng số dùng chung, đưa các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý lên môi trường số; một số hoạt động chỉ huy huấn luyện, tác chiến lên môi trường số, góp phần xây dựng Quân đội hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; việc thực hiện các chỉ tiêu, yêu cầu về chuyển đổi số mà Đề án xác định sẽ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong quản lý, chỉ huy, điều hành của các cấp.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng và ý kiến tham luận của các đại biểu, Thượng tướng Lê Huy Vịnh cho rằng, chuyển đổi số là lĩnh vực mới và khó, vì vậy quá trình triển khai thực hiện cần nghiên cứu kỹ lưỡng, thận trọng, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan, bảo đảm khoa học, bài bản, đúng pháp luật, có tính khả thi cao, đặc biệt phải tuyệt đối an toàn, không để xảy ra sai sót, lãng phí. Nhấn mạnh kế hoạch triển khai Đề án có vai trò rất quan trọng, nhằm cụ thể hóa các mục tiêu mà Đề án đã xác định, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Bộ Tư lệnh 86 - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phối hợp chặt chẽ, tiếp thu tối đa ý kiến của các cơ quan, đơn vị, hoàn chỉnh kế hoạch, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt để sớm triển khai thực hiện.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh trao đổi với các đại biểu tại hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, bảo đảm cụ thể, tỉ mỉ, chặt chẽ, khoa học với các chỉ tiêu, yêu cầu phù hợp, sát tình hình thực tế của mỗi cơ quan, đơn vị; chú trọng xây dựng đơn vị điểm về chuyển đổi số để có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời; chủ động xây dựng, quy hoạch Trung tâm dữ liệu, đi đôi với triển khai các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị, trên cơ sở kế hoạch triển khai Đề án, các cơ quan, đơn vị chủ động điều chỉnh, bổ sung vào kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình bảo đảm sát yêu cầu nhiệm vụ.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.