Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 1

17:33 | 09/05/2023

(Bqp.vn) - Ngày 9/5, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Dự kiểm tra có Thiếu tướng Nguyễn Văn Oanh, Cục trưởng Cục Nhà trường (Bộ Tổng Tham mưu); Trung tướng Đỗ Viết Toản, Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1; Thiếu tướng Lê Văn Duy, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1; đại biểu lãnh đạo một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và Trường Sĩ quan Lục quân 1.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại buổi kiểm tra.

Sau khi trực tiếp kiểm tra, nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương những thành tích, kết quả nổi bật mà Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đạt được trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số; đồng thời yêu cầu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác khoa học công nghệ và môi trường; bám sát nhiệm vụ chính trị, xây dựng kế hoạch khoa học quân sự phù hợp thực tiễn; chú trọng nâng cao chất lượng các đề tài, tài liệu, giáo trình, sáng kiến cải tiến, kịp thời ứng dụng vào thực tiễn. Chủ động mở rộng hợp tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội. Gắn kết quả nghiên cứu khoa học với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng, xây dựng Nhà trường vững mạnh toàn diện “Mẫu mục, tiêu biểu”.


Quang cảnh buổi kiểm tra.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu, Trường Sĩ quan Lục quân 1 bám sát sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng, tích cực nghiên cứu, tổng kết lịch sử quân sự làm cơ sở để từng bước đổi mới nội dung, chương trình giảng dạy môn lịch sử đường lối quân sự và các nội dung có liên quan; đẩy mạnh nghiên cứu các đề tài về lịch sử quân sự, tổng kết các trận chiến đấu điển hình trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc của dân tộc. Biên soạn kinh nghiệm chiến đấu cấp phân đội, biên niên sự kiện lịch sử nhà trường; tổ chức hội thảo khoa học; tăng cường thông tin, tuyên truyền; vận dụng sáng tạo những kết quả nghiên cứu lịch sử quân sự vào giảng dạy và xây dựng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong tình hình mới.Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra Trung tâm Mô phỏng tại Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Về công tác chuyển đổi số, Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, Trường Sĩ quan Lục quân 1 cần tiếp tục quán triệt, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp đối với công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử và chuyển đổi số. Coi đây là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, phương pháp, nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên Nhà trường trong đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số. Tích cực, chủ động triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số năm 2023, giai đoạn 2021 - 2025 tại Nhà trường.


Đại diện lãnh đạo Trường Sĩ quan Lục quân 1 báo cáo tại buổi kiểm tra.

Trong năm 2022 và 04 tháng đầu năm 2023, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Nhận thức của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự, chuyển đổi số được nâng lên một cách rõ rệt. Hoạt động nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số được triển khai toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả, tạo sự chuyển biến vững chắc, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động về các lĩnh vực này trong những năm tiếp theo.


Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Trưởng phòng Nghiên cứu cải cách hành chính (Văn phòng Bộ Quốc phòng) phát biểu tại buổi kiểm tra.

Nổi bật là, năm 2022, Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã triển khai nghiên cứu 01 đề tài cấp Bộ Quốc phòng; 06 đề tài, 02 sáng kiến cấp ngành; 12 đề tài, 12 sáng kiến cấp trường; 15 đề tài, 29 sáng kiến cấp cơ sở. Nhiều đề tài, sáng kiến, cải tiến đạt giải cao cấp toàn quân; có 12 đề tài, sáng kiến, cải tiến đạt Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ XXII, trong đó có 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 04 giải Ba, 04 giải Khuyến khích. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn 103 tài liệu, giáo trình bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Cùng với đó, Nhà trường đã hoàn thành biên soạn Biên niên sự kiện lịch sử Trường Sĩ quan Lục quân 1 năm 2022; công trình Lịch sử công tác Đảng, công tác chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 giai đoạn 2000 - 2020 và hoàn thành 05 đề tài khoa học tổng kết chiến tranh, bảo đảm chất lượng tốt.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh chụp ảnh cùng lãnh đạo, chỉ huy Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Hiện tại, Trường Sĩ quan Lục quân 1 tiếp tục triển khai nghiên cứu các đề tài, sáng kiến cấp Bộ Quốc, cấp ngành, cấp trường và các đề tài, sáng kiến cấp cơ sở; biên soạn mới tài liệu huấn luyện, tài liệu dạy học cấp ngành, cấp trường; triển khai nghiên cứu 03 đề tài về lịch sử quân sự và thực hiện các nhiệm vụ khác theo kế hoạch.

File đính kèm:

Mạnh Hùng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.