Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7

12:48 | 17/11/2020

(Bqp.vn) - Sáng 17/11, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC) Bộ Quốc phòng do Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại Bộ Tư lệnh Quân khu 7.


Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại buổi kiểm tra.

Thời gian qua, công tác CCHC trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng luôn được Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và cấp ủy, chỉ huy các  cơ quan, đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện trên tất cả các mặt. Theo đó, Đảng ủy, chỉ huy Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan, đơn vị đã quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác CCHC; đã ban hành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch CCHC năm 2020 phù hợp, sát với đặc điểm tình hình của đơn vị, trong đó xác định CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy và người chỉ huy.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, giáo dục về CCHC được chú trọng và triển khai ở tất cả các cơ quan, đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng; công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ CCHC cho cán bộ, nhân viên được chú trọng. Quân khu đã triển khai làm tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản, qua đó đã xử lý theo thẩm quyền và kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các văn bản mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực; tiếp nhận, giải quyết số lượng lớn thủ tục hành chính cho các đối tượng nhất là về các chế độ, chính sách cho người có công, người tham gia kháng chiến, làm nghĩa vụ quốc tế; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, qua đó đã sửa đổi quy chế làm việc đảm bảo rõ người, rõ việc, rõ thời gian và kết quả thực hiện; hoàn thiện các văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu…


Quang cảnh buổi kiểm tra.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao kết quả thực hiện công tác CCHC của Quân khu 7 thời gian qua. Để nâng cao chất lượng công tác CCHC trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác CCHC; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp đối với công tác CCHC; coi công tác CCHC là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò và các nội dung của công tác CCHC; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý hành chính nhà nước, công tác CCHC cho đội ngũ cán bộ chuyên trách; gắn kết chặt chẽ giữa CCHC với xây dựng Chính phủ điện tử trong Lực lượng vũ trang Quân khu, xây dựng các cơ sở dữ liệu dùng chung, chuyên ngành, thực hiện kết nối, chia sẻ với Bộ Quốc phòng và giữa các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn, đúng quy định; thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ công tác CCHC, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời nhân rộng cách làm hay, điển hình về CCHC.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương cũng yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 thường xuyên kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC các cấp, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác CCHC bảo đảm về số lượng và chất lượng; bảo đảm kinh phí, trang bị cơ sở vật chất cho các cơ quan, đơn vị làm công tác CCHC.

File đính kèm:

Trung Kiên

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.