Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

14:07 | 18/04/2020

(Bqp.vn) - Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 159/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.

Hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư

Theo đó, ngày 7/4/2020, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đã chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với 11 điểm cầu tại các Bộ, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 896 và Ủy ban Dân tộc. Sau khi nghe Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả triển khai Đề án 896 năm 2019, dự thảo Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2020, ý kiến phát biểu của đại diện các Bộ, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng kết luận, năm 2019 là năm hoạt động có nhiều kết quả nhất, nhiều bộ, ngành đã ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân theo các Nghị quyết của Chính phủ. Bộ Công an đã quyết liệt, chủ động bố trí nguồn vốn bằng việc rà soát, cắt giảm từ các dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân trong giai đoạn 2019 - 2020 và đã trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 366/QĐ-TTg về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mặc dù Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư chưa hoàn thiện nhưng việc cấp số định danh cá nhân vẫn được thực hiện rất nghiêm túc, nỗ lực. Đến nay đã cấp được hơn 3 triệu số định danh cá nhân cho trẻ em đăng ký khai sinh tại 60 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cấp được gần 15 triệu số định danh cho công dân thông qua việc cấp thẻ Căn cước công dân. Các địa phương cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dân cư. Tính đến tháng 12/2019, công tác quét phiếu thu thập thông tin dân cư đã được 59 địa phương thực hiện, với gần 80 triệu phiếu, trong đó, một số địa phương có tỷ lệ quét phiếu đạt 100% như: Cần Thơ, Bắc Ninh, Bình Dương, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc...

Bộ Công an với vai trò thường trực Văn phòng Ban Chỉ đạo đã chủ động kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Đề án 896 tại một số địa phương trọng điểm; tổng hợp tình hình, kết quả triển khai; kịp thời tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương. Khó khăn về nguồn vốn đã được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giải quyết (tại Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 11/3/2020). Theo đó, ngân sách nhà nước cấp cho việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thực hiện từ năm 2018 đến năm 2021, riêng nguồn vốn năm 2020 đã cấp đủ.

Với kết quả nêu trên, Phó Thủ tướng biểu dương sự nỗ lực của các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và một số địa phương: Bắc Ninh, Cần Thơ, Phú Yên, Bình Dương, Quảng Ninh, Nghệ An, Vĩnh Phúc... trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguồn vốn cũng như đưa ra các giải pháp trong việc hoàn thành việc thu thập và quét phiếu thu thập thông tin dân cư.

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, một số nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ về xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư còn chậm tiến độ do khó khăn về nguồn vốn. Một số bộ, ngành chưa ban hành kế hoạch để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ.

Chủ động, bứt phá hướng tới nền kinh tế số, xã hội số

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định, năm 2020 là năm cuối nhiệm kỳ Chính phủ khóa XIV, để tiếp tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Chính phủ xác định phương châm hành động: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Đây cũng là năm cuối thực hiện Đề án 896, trong khi đó, để thực hiện Đề án thành công, còn 3 nhiệm vụ, nhóm nhiệm vụ rất quan trọng, gồm: Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Thu thập, cập nhật thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính theo các Nghị quyết của Chính phủ.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên, Phó Thủ tướng đề nghị mỗi thành viên Ban Chỉ đạo phải chủ động hơn nữa, quyết liệt hơn nữa thực hiện nhiệm vụ theo đúng phương châm hành động của Chính phủ để tạo sự bứt phá, đồng thời thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có vai trò quyết định trong nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, là cơ sở dữ liệu quan trong trong tiến trình xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới nền kinh tế số, xã hội số, Bộ Công an cần khẩn trương thực hiện các bước xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành thử nghiệm cuối năm 2020, sử dụng khai thác từ năm 2021, tiếp tục hoàn thiện trong giai đoạn 2022 - 2025. Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu công dân phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, trước hết là Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một của điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Công an khẩn trương thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về bố trí vốn, điều chỉnh chủ trương đầu tư và phương án lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 4/2/2020. Ngoài nguồn vốn do Bộ Công an đã chủ động cân đối, nguồn vốn còn lại Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất bố trí vào nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, ngành bám sát tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoàn thành việc ban hành các văn bản hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính quy định trong các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân thuộc phạm vi, trách nhiệm quản lý của bộ, ngành mình.

Bộ Công an, Bộ Tư pháp cần tiếp tục triển khai cấp số định danh cá nhân tại các địa phương theo đúng quy định của Luật Căn cước công dân, Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình nhập dữ liệu công dân, Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp và chính quyền các địa phương để bảo đảm thông tin chính xác, đối với các trường hợp thiếu, sai sót thông tin, Bộ Công an, Bộ Tư pháp chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan thông tin cho công dân và phối hợp chặt chẽ với công dân trong đính chính, sửa đổi, bổ sung thông tin còn thiếu hoặc chưa chính xác trước khi cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bộ Công an báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất Ủy ban Thường vụ Quốc hội lùi thời hạn khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của Luật Căn cước công dân cho đến khi hoàn thành xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, giải trình cụ thể các vấn đề liên quan trong tháng 4/2020.

Các Bộ, ngành, địa phương khi thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 896, xây dựng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Công an và các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan để việc xây dựng bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, trùng lắp, xác định các thông tin, dữ liệu cần thiết thu thập và phải tương thích, kết nối, tích hợp được với các cơ sở dữ liệu và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và có giải pháp bảo vệ bí mật thông tin cá nhân.

Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu quy định cụ thể về thành phần, tên gọi và xây dựng danh mục thành phần các dân tộc Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định để phục vụ thu thập thông tin dân cư trong công tác quản lý nhà nước, cần sớm hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ việc này.

Bộ Nội vụ (Ban Tôn giáo Chính phủ) chủ trì, phối hợp cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát, ban hành danh mục các tổ chức tôn giáo đã được công nhận, cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo để các Bộ, ngành, địa phương thống nhất thực hiện.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo và hoàn thiện dự thảo Kế hoạch triển khai Đề án 896 năm 2020, sớm trình Trưởng Ban Chỉ đạo 896 ký ban hành để làm cơ sở cho các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, phối hợp với Văn phòng Chính phủ kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các Bộ, ngành, địa phương, bảo đảm Kế hoạch năm 2020 của Ban Chỉ đạo 896 được thực hiện đúng thời gian, hiệu quả.

Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch, báo cáo tổng kết thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2020 và các biểu mẫu báo cáo chi tiết, hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương thực hiện việc tổng kết, trong đó chú ý việc đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân đúng người, đúng việc và đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả Kế hoạch năm 2020, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 đề nghị tất cả các thành viên của Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành, địa phương, nhất là các Bộ: Công an, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính và Văn phòng Chính phủ tăng cường hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

File đính kèm:

Quốc Phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.