Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị thực thi chính sách nhà ở và tăng tuổi tại ngũ cho Sĩ quan

16:16 | 16/01/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ban Dân nguyện chuyển theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, với nội dung:

Câu số 9: “Tại khoản 7 Điều 31 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sửa đổi năm 2014 quy định sĩ quan tại ngũ được hưởng tiền lương, phụ cấp, nhà ở và điều kiện “Được hưởng phụ cấp nhà ở; được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật”. Đề nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả chính sách nhà ở như đã đề cập góp phần tạo điều kiện để sĩ quan và gia đình được bảo đảm về cuộc sống, yên tâm công tác”.

Câu số 10: “Đề nghị trình Quốc hội sửa đổi, điều chỉnh tuổi phục vụ tại ngũ theo cấp bậc quân hàm của sĩ quan quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam theo hướng tăng tuổi phục vụ tại ngũ (đối với cấp úy, Thiếu tá, Trung tá tăng lên 54 tuổi; Thượng tá từ 54 lên 55; Đại tá từ 57 lên 60 tuổi) để bảo đảm cho những sĩ quan khi hết tuổi phục vụ tại ngũ được hưởng đủ 75% lương hưu, góp phần tạo điều kiện cho sĩ quan có cuộc sống ổn định hơn, đồng thời phù hợp với tính chất đặc thù công việc, tránh lãng phí nguồn nhân lực có kinh nghiệm, giảm được kinh phí đào tạo, bồi dưỡng hằng năm”.

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ Quốc phòng tiến hành sơ kết, tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản liên quan để sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định (Văn bản số 17/TB-VPCP ngày 18/3/2022 của Văn phòng Chính phủ); Bộ Quốc phòng đang chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ cấp trung đoàn và tương đương trở lên đến cấp Bộ Quốc phòng. Trên cơ sở kết quả tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan và lộ trình thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 17/01/2022 của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và những năm tiếp theo; Bộ Quốc phòng sẽ xem xét, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam cho phù hợp, trong đó có tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan, phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và nhà ở công vụ.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.