Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị tăng chỉ tiêu đào tạo và có phụ cấp cho sĩ quan dự bị chưa được sắp xếp

16:12 | 16/01/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ban Dân nguyện chuyển theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, với nội dung: “Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên theo hướng sĩ quan dự bị đã được đào tạo nhưng do tổ chức, biên chế có hạn nên chưa được sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên được hưởng chế độ phụ cấp hằng quý; đồng thời xem xét tăng chỉ tiêu nguồn đào tạo sĩ quan dự bị từ sinh viên, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ (có sự phân bổ chỉ tiêu đào tạo các ngành cho phù hợp với chuyên môn quân sự) nhằm tạo thuận lợi cho công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, kiện toàn sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên” (Câu số 11).

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

a) Về nội dung “Đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định Nghị định số 79/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ quy định về chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên theo hướng sĩ quan dự bị đã được đào tạo nhưng do tổ chức, biên chế có hạn nên chưa được sắp xếp, bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên được hưởng chế độ phụ cấp hằng quý”

Luật Lực lượng dự bị động viên được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; trong đó có quy định về đơn vị dự bị động viên, tổ chức biên chế đơn vị dự bị động viên, việc xếp quân nhân dự bị vào đơn vị dự bị động viên, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức vụ đối với quân nhân dự bị và chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên… Căn cứ Luật Lực lượng dự bị động viên, Chính phủ đã quy định chế độ, chính sách đối với quân nhân dự bị nói chung, sĩ quan dự bị nói riêng gắn với tổ chức biên chế của đơn vị dự bị động viên. Theo đó, sĩ quan dự bị được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên, được bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên phải thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao theo quy định, nên hằng quý được hưởng phụ cấp trách nhiệm tùy theo vị trí được sắp xếp, chức vụ được bổ nhiệm; trường hợp chưa được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên và bổ nhiệm giữ chức vụ chỉ huy đơn vị dự bị động viên thì chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm là phù hợp.

Việc quy định chế độ, chính sách xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên nói chung, phụ cấp trách nhiệm quản lý đơn vị dự bị động viên nói riêng đã được các bộ, ngành nghiên cứu, cân nhắc kỹ, Chính phủ ban hành Nghị định thực hiện chế độ, chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước và tình hình thực tiễn.

b) Về nội dung “Đề nghị xem xét tăng chỉ tiêu nguồn đào tạo sĩ quan dự bị từ sinh viên, hạ sĩ quan chuẩn bị xuất ngũ (có sự phân bổ chỉ tiêu đào tạo các ngành cho phù hợp với chuyên môn quân sự) nhằm tạo thuận lợi cho công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp, kiện toàn sĩ quan dự bị vào các đơn vị dự bị động viên”

Những năm qua, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, biện pháp chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên; trong đó đã tăng chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dự bị từ các đối tượng, ưu tiên chỉ tiêu đào tạo đối với chuyên ngành thiếu nhiều, gắn địa bàn động viên với địa bàn tuyển quân để việc tạo nguồn đào tạo theo đúng địa chỉ… Hiện nay, đội ngũ sĩ quan dự bị hiện có đạt 144% so với nhu cầu động viên, đã sắp xếp đạt 92,2%.

Bộ Quốc phòng tiếp thu đề nghị của cử tri và sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, hướng dẫn đơn vị, địa phương trong việc tạo nguồn, xây dựng kế hoạch đào tạo sĩ quan dự bị nhất là các chuyên ngành còn thiếu cho phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.