Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Bình Định kiến nghị kịp thời giải quyết chế độ thương binh, liệt sĩ đối với Thanh niên xung phong

12:59 | 16/01/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 9424/VPCP-QHĐP ngày 30/11/2023, với nội dung: “Cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét sửa đổi Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ theo đó kiến nghị bổ sung ủy viên thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong gắn với có quy định nhằm có chính sách phát huy hơn nữa vai trò của hội viên Hội Cựu Thanh niên xung phong ở các địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát tổng thể các khó khăn, vướng mắc hiện nay để tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các chế độ chính sách thương binh, liệt sĩ và quy tập hài cốt liệt sĩ đối với TNXP còn tồn đọng - Thực tế hiện nay những trường hợp tồn đọng là những trường hợp rất khó, chưa có hoặc các quy định pháp luật hiện hành chưa tháo gỡ được” (Câu hỏi số 70).

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

- Về kiến nghị xem xét sửa đổi Quyết định 515/QĐ-TTg ngày 10/5/2018 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và bổ sung ủy viên thuộc Hội Cựu Thanh niên xung phong: Ngày 10/5/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 515/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo quốc gia 1237 và Ban Chỉ đạo 150 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia 515); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 đại diện cho 47 tổ chức, trong đó có Hội Cựu Thanh niên xung phong, nên việc bổ sung đại diện Hội Cựu Thanh niên xung phong vào thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia 515 là chưa cần thiết.

- Về kiến nghị TKQT hài cốt liệt sĩ đối với Thanh niên xung phong: Trong những năm qua, công tác TKQT và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, vẫn còn gặp không ít khó khăn, do các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế diễn ra trong thời gian dài, ác liệt, liên tục trên phạm vi rộng, nhiều thành phần, lực lượng tham gia, sự hy sinh đa dạng, sự biến động của tự nhiên và xã hội ảnh hưởng đến công tác TKQT hài cốt liệt sĩ. Thời gian chiến tranh đã lùi xa, nhân chứng biết thông tin về mộ liệt sĩ ngày càng giảm, trí nhớ giảm...

Để khắc phục những khó khăn trên, Ban Chỉ đạo 515 các cấp, cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, chỉ huy cơ quan đơn vị đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác TKQT hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước; cụ thể: Triển khai công tác rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT hài cốt liệt sĩ; phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ phục vụ công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Đề nghị Hội Cựu Thanh niên xung phong tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh sở tại và Cục Chính sách/TCCT-Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia 515 để phục vụ công tác TKQT hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

- Về đề nghị chỉ đạo rà soát tổng thể các khó khăn, vướng mắc hiện nay để tập trung tháo gỡ khó khăn, giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách thương binh, liệt sĩ đối với lực lượng Thanh niên xung phong còn tồn đọng: Hiện nay, việc giải quyết chế độ, chính sách và công nhận thương binh, liệt sĩ thực hiện theo quy định tại Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 19/12/2020 của Thường vụ Quốc hội về ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Do đó, kiến nghị nêu trên của Cử tri, đề nghị Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - cơ quan quản lý nhà nước về chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng nghiên cứu, giải quyết.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Bình Định, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.