Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Lấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn quốc gia về đặc tính mật mã cho các sản phẩm dân sự thuộc nhóm bảo mật dữ liệu lưu giữ

18:48 | 19/10/2022

(Bqp.vn) - Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015.

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BQP ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng.

Triển khai kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mật mã dân sự năm 2022, Ban Cơ yếu Chính phủ đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính kỹ thuật mật mã sử dụng trong các sản phẩm mật mã dân sự thuộc nhóm sản phẩm bảo mật dữ liệu lưu giữ.

Để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các tổ chức và cá nhân, tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện văn bản, Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng trân trọng giới thiệu toàn văn dự thảo Tờ trình và Thông tư trên (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ (qua Cục Quản lý mật mã dân sự và Kiểm định sản phẩm mật mã, địa chỉ: số 23 Ngụy Như Kontum, Thanh Xuân, Hà Nội; Email: info@nacis.gov.vn; hoặc về Bộ Quốc phòng qua Email: info@mod.gov.vn.

Trân trọng cảm ơn!

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.