Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng

21:01 | 05/12/2023

(Bqp.vn) - Ngày 5/12, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng đã diễn ra Hội nghị Kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng năm 2023. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Trần Tiến Dũng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng Đoàn Kiểm tra liên ngành về công tác pháp chế và xây dựng pháp luật đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và các thành viên đoàn kiểm tra.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Quốc phòng báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo kết quả công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng năm 2022 - 2023 tại hội nghị, Thiếu tướng Hàn Mạnh Thắng cho biết, thời gian qua, công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng đã được Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện. Đến nay, các mặt công tác này cơ bản đã đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu. Bộ Quốc phòng đã thường xuyên, kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác pháp chế và xây dựng pháp luật; tích cực triển khai công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đã hoàn thành, trình Chính phủ, Quốc hội thông qua lập đề nghị xây dựng dự án Luật Phòng thủ dân sự; Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.

Công tác kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện theo đúng yêu cầu, kịp thời giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn. Công tác thẩm định, thẩm tra, kiểm tra, rà soát được thực hiện đúng quy định, nội dung chặt chẽ, thể hiện đúng quan điểm, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu quản lý, chỉ huy của Quân đội.

Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được Bộ Quốc phòng triển khai  sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đạt hiệu quả  hết sức tích cực. Các mặt công tác khác như: theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra việc thực hiện pháp luật và xử lý vi phạm hành chính cũng được Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Sau khi nghe báo cáo, đại biểu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và thành viên đoàn kiểm tra đã cho ý kiến, phân tích, giải trình, làm rõ một số nội dung còn khúc mắc trên các mặt công tác pháp chế và xây dựng pháp luật quân sự, quốc phòng, cơ yếu.

Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương nhấn mạnh, xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong những đột phá để xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, thời gian qua, Bộ Quốc phòng luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này, trong đó trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng, cơ yếu và xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ pháp chế.

Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, kết quả các mặt công tác pháp chế và xây dựng pháp luật trong Bộ Quốc phòng thời gian qua cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số  tồn tại, vướng mắc. Vì vậy, thông qua buổi kiểm tra công tác pháp chế và xây dựng pháp luật này sẽ giúp Bộ Quốc phòng kịp thời phát hiện, điều chỉnh, khắc phục những tồn tại; đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

Quang cảnh hội nghị.

Bày tỏ mong muốn đoàn kiểm tra chia sẻ với những đặc thù hoạt động của Quân đội, tiếp tục quan tâm, phối hợp, hướng dẫn, tạo điều kiện để Quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Võ Minh Lương  yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp thu nghiêm túc các nhận xét của đoàn kiểm tra, nhanh chóng rút kinh nghiệm, triển khai các biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng phát biểu kết luận kiểm tra.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng  đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, công tác chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của các cơ quan, đơn vị tham gia kiểm tra. Chia sẻ với những đặc thù trong công tác pháp chế của Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng khẳng định, những năm qua, Bộ Quốc phòng đã luôn quan tâm, thực hiện tốt công tác pháp chế và xây dựng pháp luật; thường xuyên tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa đối với các văn bản, cơ bản bảo đảm tốt chất lượng, thời gian theo quy định. Kết quả các mặt công tác pháp chế và xây dựng pháp luật tại Bộ Quốc phòng cơ bản đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, trong đó có nhiều nội dung hoàn thành tốt.

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc công tác pháp chế và xây dựng pháp luật; kiểm tra chặt chẽ công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm đúng quy định, đạt chất lượng tốt; đồng thời, chỉ đạo xử lý kịp thời các nội dung còn tồn tại, vướng mắc mà đoàn kiểm tra chỉ ra. Tiếp tục rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác pháp chế bảo đảm đủ số lượng, có  trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.