Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

15:40 | 16/03/2020

(Bqp.vn) - Ngày 31/12/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính  sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1362/QĐ-LĐTBXH ngày 13/10/2016 và bãi bỏ Quyết định số 638/QĐ-LĐTBXH ngày 20/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.