Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bộ Quốc phòng trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên kiến nghị quan tâm tới đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã chuyển ngạch

16:58 | 16/01/2024

(Bqp.vn) - Bộ Quốc phòng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 1611/BDN ngày 21/11/2023, với nội dung: “Năm 1994 nhà nước nâng ngạch lương cho quân đội, tuy nhiên những người chuyển ngạch lại không được nâng lương, nghỉ hưu trước năm 1994 không được hưởng hoặc lương ít hơn so với bệnh binh, thương binh, mất sức sau năm 1994. Đề nghị quan tâm đối với những người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã chuyển ngạch” (Câu hỏi số 24).

Ngày 10/01/2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau:

Nội dung phản ánh của cử tri chưa rõ nên chưa có cơ sở trả lời cụ thể. Tuy nhiên, ngày 26/01/1994, Chính phủ ban hành Nghị định số 05-CP quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/1993. Theo đó, Nghị định đã điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội theo Nghị định số 27-CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ (gồm: Lương hưu và trợ cấp mất sức lao động hằng tháng của công nhân viên chức; lương hưu quân nhân; mức sinh hoạt phí đối với cán bộ hoạt động ở xã, phường; mức trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hằng tháng; mức trợ cấp của các đối tượng chính sách xã hội; mức trợ cấp hằng tháng, trợ cấp lần đầu đối với quân nhân hưởng lương hoặc công nhân viên chức nhà nước được xác định là thương binh, bệnh binh; mức trợ cấp một lần đối với gia đình người được xác nhận là liệt sĩ; mức lương hằng tháng để tính trợ cấp một lần đối với gia đình liệt sĩ và thương binh…). Như vậy, việc điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng chính sách xã hội đã được Chính phủ quy định và triển khai thực hiện bảo đảm chặt chẽ, thống nhất trong toàn quốc. Bên cạnh đó, chế độ hưu trí và chế độ bệnh binh, thương binh là các chế độ khác nhau về bản chất; do vậy, việc so sánh những người nghỉ hưu trước năm 1994 không được hưởng hoặc hưởng ít hơn so với bệnh binh, thương binh, mất sức sau năm 1994 là chưa phù hợp.

Nội dung cử tri đề nghị quan tâm đối với những người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đã chuyển ngạch: Trong mỗi giai đoạn khác nhau, căn cứ vào điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm chỉ đạo, ban hành các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với các đối tượng; trong đó, có đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ (Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002, Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008…). Theo đó, trường hợp thuộc đối tượng đủ điều kiện sẽ được hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc chế độ trợ cấp hằng tháng; nếu chưa được hưởng chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế; khi từ trần, người lo mai táng được hưởng chế độ mai táng phí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Đây là sự quan tâm, cố gắng rất lớn của Đảng, Nhà nước ta trong điều kiện kinh tế đất nước hiện nay.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hưng Yên, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên để trả lời cử tri.

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.