Giới thiệu > Chi tiết tin bài

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Chiêu

16:10 | 21/11/2017

Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Nguyễn Thị Chiêu

Sinh năm: 1903

Năm tuyên dương: 1997

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không    

Nghề nghiệp: Làm ruộng

Nguyên quán: xã Yên Đức, huyện, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Mẹ Nguyễn Thị Chiêu có một người con duy nhất là Vũ Văn Tải - người con duy nhất của mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Trong các cuộc kháng chiến, mẹ Nguyễn Thị Chiêu là người dân làm ăn lương thiện, cần cù lao động, chăm sóc gia đình, nuôi dậy con cái trưởng thành. Mẹ có một người con duy nhất tham gia hoạt động du kích trong kháng chiến chống thực dân Pháp ở địa phương và anh đã anh dũng hy sinh. Bản thân Mẹ cùng gia đình, luôn tích cực lao động sản xuất, tham gia các phong trào, cùng với địa phương phục vụ cuộc kháng chiến. Mẹ luôn gương mẫu chấp hành và vận động nhân dân thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Mẹ Nguyễn Thị Chiêu đã mất tại quê nhà.

Ngày 28/4/1997, mẹ Nguyễn Thị Chiêu được Đảng, Nhà nước truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

File đính kèm:

Quốc Phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.