Giới thiệu > Chi tiết giới thiệu

Các Khu Kinh tế - Quốc phòng và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng

STT

Khu Kinh tế - Quốc phòng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng

1

Khu Kinh tế - Quốc phòng Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 338

2

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bảo Lạc - Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799

3

Khu Kinh tế - Quốc phòng Thông Nông - Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799

4

Khu Kinh tế - Quốc phòng Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313

5

Khu Kinh tế - Quốc phòng Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 313

6

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bát Xát, tỉnh Lào Cai

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 345

7

Khu Kinh tế - Quốc phòng Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 356

8

Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Chà, tỉnh Điện Biên

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 379

9

Khu Kinh tế - Quốc phòng Sông Mã, tỉnh Sơn La

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 326

10

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 42

11

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bình Liêu - Quảng Hà - Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327

12

Khu Kinh tế - Quốc phòng cụm đảo Đông Bắc, tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 327

13

Khu Kinh tế - Quốc phòng Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 5

14

Khu Kinh tế - Quốc phòng Kỳ Sơn - Quế Phong, tỉnh Nghệ An

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4

15

Khu Kinh tế - Quốc phòng Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337

16

Khu Kinh tế - Quốc phòng Aso - Alưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 92

17

Khu Kinh tế - Quốc phòng Tây Giang, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 207

18

Khu Kinh tế - Quốc phòng Cưmga, tỉnh Đăk Nông

Công ty Cà phê 15

19

Khu Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn, tỉnh Đăk Nông

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Quảng Sơn

20

Khu Kinh tế - Quốc phòng Duyên Hải QK5, tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 516

21

Khu Kinh tế - Quốc phòng Ea Sup, tỉnh Đăk Lăk

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 737

22

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778

23

Khu Kinh tế - Quốc phòng Bắc Lâm Đồng, tỉnh Lâm Đồng

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng Lâm Đồng

24

Khu Kinh tế - Quốc phòng Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 959

25

Khu Kinh tế - Quốc phòng vùng tứ giác Long Xuyên, tỉnh Kiên Giang

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 915

26

Khu Kinh tế - Quốc phòng Binh đoàn 15 (Tổng công ty 15)

Binh đoàn 15

27

Khu Kinh tế - Quốc phòng Nam Quảng Bình, tỉnh Quảng Bình

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 79

28

Khu Kinh tế - Quốc phòng Binh đoàn 16 (Tổng công ty 16)

Binh đoàn 16

File đính kèm:

Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.