Hành chính công

Triển khai thực hiện đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân
19:47 | 11/05/2020
(Bqp.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng ban Chỉ đạo 896 vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2020. Trong đó, tháng 5/2020, Văn phòng Ban Chỉ đạo; các Bộ, ngành; Ban Chỉ đạo 896 các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án 896 năm 2020 theo các nhiệm vụ được giao.
Cải cách hành chính góp phần xây dựng Chính phủ hành động
19:45 | 11/05/2020
(Bqp.vn) - Thông tin từ Văn phòng Chính phủ ngày 9/5 cho biết, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh gắn kết với xây dựng Chính phủ điện tử đã có những kết quả tích cực trên tất cả các mặt, có nhiều bước tiến quan trọng trên tất cả các mặt, cung cấp dịch vụ công theo nhu cầu người dân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, góp phần thúc đẩy việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính phủ điện tử
14:07 | 18/04/2020
(Bqp.vn) - Ngày 17/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 159/TB-VPCP truyền đạt kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 896 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo.
Thúc đẩy thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
16:05 | 17/04/2020
(Bqp.vn) - Để đảm bảo chất lượng triển khai các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP.
Quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
17:11 | 09/04/2020
(Bqp.vn) - Ngày 8/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 22/5/2020. Nghị định quy định việc thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định không điều chỉnh việc thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
13:59 | 30/03/2020
(Bqp.vn) - Ngày 24/3/2020, Chính phủ ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020.
Công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
15:40 | 16/03/2020
(Bqp.vn) - Ngày 31/12/2019, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 2020/QĐ-LĐTBXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
15:43 | 05/03/2020
(Bqp.vn) - Ngày 28/12/2019, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 6184/QĐ-BQP công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Theo đó, Bộ Quốc phòng công bố kèm theo Quyết định này Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Thủ tục hành chính được giải quyết theo ngành dọc tại Bộ phận Một cửa các cấp
13:18 | 11/10/2019
(Bqp.vn) - Ngày 07/10/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1291/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã.
Báo cáo tóm tắt 3 nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng Chính phủ điện tử; công tác đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ 6 tháng đầu năm
12:30 | 09/07/2019
(Bqp.vn) - Ngày 03/7/2019, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 5875/BC-VPCP báo cáo tóm tắt 3 nội dung về công tác chỉ đạo, điều hành; xây dựng Chính phủ điện tử; công tác đôn đốc, kiểm tra nhiệm vụ 6 tháng đầu năm (Tài liệu phục vụ phiên họp trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 6/2019).
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.