Hành chính công

Đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Giáo dục và Đào tạo
16:21 | 19/07/2022
(Bqp.vn) - Ngày 06/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 793/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến 10 hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực xe - máy quân sự
12:00 | 09/07/2022
(Bqp.vn) - Ngày 03/7/2022, Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 2435/QĐ-BQP công bố bãi bỏ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực xe - máy quân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Bãi bỏ 20 TTHC lĩnh vực xe - máy quân sự được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ TTHC hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Đơn giản hóa quy định liên quan đến kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
16:17 | 21/06/2022
(Bqp.vn) - Ngày 16/6/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 721/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính trong Bộ Quốc phòng
17:43 | 18/03/2022
(Bqp.vn) - Sáng 18/3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong Bộ Quốc phòng năm 2022. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý Bộ Thông tin và Truyền thông
16:52 | 06/12/2021
(Bqp.vn) - Ngày 26/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ký Quyết định số 1994/QĐ-TTg phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2020 - 2025.
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Giao thông vận tải
16:31 | 06/12/2021
(Bqp.vn) - Ngày 24/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định kinh doanh thuộc quản lý của Bộ Xây dựng
16:20 | 06/12/2021
(Bqp.vn) - Ngày 22/11/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký Quyết định số 1963/QĐ-TTg phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng trong năm 2021 và năm 2022.
Bãi bỏ thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng
13:04 | 04/11/2021
(Bqp.vn) - Ngày 03/11/2021, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 3842/QĐ-BQP công bố bãi bỏ 29 thủ tục hành chính lĩnh vực chính sách được quy định tại Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng công bố Bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
20:59 | 02/09/2021
(Bqp.vn) - Theo TTXVN, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh vừa ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 2/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Chỉ thị nêu rõ: Cải cách hành chính là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta trong suốt công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, là một trong những giải pháp đột phá góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, đó là “Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ và vì sự phát triển của đất nước”.
Thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN
11:01 | 31/08/2021
(Bqp.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh vừa chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các giải pháp thúc đẩy Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại từ nay đến cuối năm 2021.
<<...1415161718...>>
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.