Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân giai đoạn 2018 - 2022

19:05 | 27/11/2023

(Bqp.vn) - Chiều 27/11, tại Hà Nội, Văn phòng Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân giai đoạn 2018 - 2022. Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và đại biểu đại diện Văn phòng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.


Các đại biểu dự hội nghị.


Đại tá Nguyễn Quang Đạt phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo do Đại tá Nguyễn Quang Đạt, Trưởng Phòng Bảo mật lưu trữ, Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày tại hội nghị cho thấy, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân đã có những bước phát triển toàn diện. Hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng ngày càng được chuyển, nhận, lưu trữ kịp thời, đầy đủ, cụ thể hơn. Đội ngũ cán bộ, nhân viên của ngành từng bước được đào tạo, bồi dưỡng đúng về chuyên môn, sâu về nghiệp vụ và tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ. Việc bảo đảm trang thiết bị cho hoạt động nghiệp vụ được quan tâm, góp phần thúc đẩy và chuyển biến mạnh mẽ chất lượng hoạt động nghiệp vụ văn thư, bảo mật, lưu trữ, nhất là việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng truyền số liệu quân sự.

Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã chủ động phổ biến, tuyên truyền các văn bản quy định về nghiệp vụ văn thư, bảo mật, lưu trữ, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và chấp hành của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Công tác quản lý, sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật được chấp hành nghiêm theo quy định; việc đăng ký, quản lý văn bản, tài liệu có độ mật cao, vật mang tin điện tử chứa thông tin mật, sổ ghi nội dung mật của cán bộ được quản lý chặt chẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá, làm rõ hơn về kết quả công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong toàn quân thời gian qua. Các ý kiến cũng tập trung phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân; đồng thời đề xuất những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục tồn tại, hạn chế và nâng cao chất lượng công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong thời gian tới.


Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính đánh giá cao kết quả công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong toàn quân thời gian qua; nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và cho rằng, kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Chính yêu cầu ngành văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân cần tăng cường phổ biến, quán triệt các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ với các hình thức, phương pháp đa dạng, hiệu quả. Chủ động nghiên cứu, soạn thảo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, các quy chế, quy định để giúp lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong phạm vi quản lý, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ, sát thực tế. Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động thu thập tài liệu và thông tin mật của các thế lực thù địch và phần tử xấu; không để xảy ra lộ, lọt, mất, thất lạc tài liệu và con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các cơ quan, đơn vị sáp nhập, tổ chức lại tới đây.

Cùng với đó, cần chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn để xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành có trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt; quan tâm thực hiện tốt việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ và các báo cáo đột xuất khi có vụ việc xảy ra hoặc theo chỉ đạo và yêu cầu của cấp có thẩm quyền. Phấn đấu hàng năm, mỗi cơ quan, đơn vị kiểm tra được từ 80% đến 100% đơn vị đầu mối trực thuộc.


Ban Tổ chức trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định và trao Bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 40 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ thời gian qua.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.