Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

16:13 | 11/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 11/6, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện công tác kỹ thuật 5 năm (2020 - 2024) tại Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam). Thiếu tướng Đoàn Minh Định, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật chủ trì hội nghị.


Quang cảnh hội nghị.

Giai đoạn 2020 - 2024, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng và ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng toàn quân đã chấp hành nghiêm nghị quyết, mệnh lệnh, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các cấp. Toàn ngành đã đồng bộ triển khai có hiệu quả các định hướng và nội dung kế hoạch đề ra; làm tốt chức năng tham mưu đầu ngành về công tác kỹ thuật đo lường cho các cấp lãnh đạo, chỉ huy; hoàn thành xuất sắc công tác bảo đảm trang bị và bảo đảm kỹ thuật cho trang bị đo lường - thử nghiệm thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành. Căn cứ chỉ lệnh công tác kỹ thuật của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, hàng năm, Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng hướng dẫn, chỉ đạo triển khai công tác kỹ thuật chuyên ngành đo lường cho các đơn vị trong toàn quân nhằm nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm trang bị đo lường - thử nghiệm tình trạng chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Trong 5 năm qua, đã cấp phát 1.364 danh mục trang bị đo lường - thử nghiệm, 38 danh mục trang bị xe - máy đúng quy định, bảo đảm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn. Nền nếp, mặt bằng công tác kỹ thuật, cơ sở bảo đảm kỹ thuật đo lường của các đơn vị trong toàn quân ngày càng được củng cố, đổi mới theo hướng công nghệ, chính quy, an toàn, vững chắc, thiết thực, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của công tác kỹ thuật đo lường trong tình hình mới.

Những năm tới, công tác kỹ thuật tập trung thực hiện Quy hoạch sử dụng trang bị kỹ thuật hiện có của QĐND Việt Nam đến năm 2025 và những năm tiếp theo, bảo đảm tốt cho các nhiệm vụ trọng tâm của Cục và ngành; từng bước nâng cao hệ số kỹ thuật, tập trung bảo đảm hệ số kỹ thuật cao nhất và đồng bộ cho trang bị đo lường - thử nghiệm làm nhiệm vụ SSCĐ, huấn luyện, diễn tập. Chú trọng chỉ đạo, bảo đảm củng cố, nâng cấp cơ sở đo lường - chất lượng theo hướng chính quy, thống nhất; đẩy mạnh công tác huấn luyện kỹ thuật tại đơn vị, chú trọng huấn luyện khai thác, sử dụng, chuyển giao công nghệ trang bị đo lường - thử nghiệm mới. Đồng thời đổi mới phương pháp chỉ đạo, tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật, bảo đảm vững chắc tình trạng kỹ thuật trang bị đo lường - thử nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng toàn quân.

File đính kèm:

Nguyễn Hiển

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.