Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024

16:37 | 07/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 7/6, tại Hà Nội, Cục Chính trị, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Đại hội Thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019 - 2024. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo đại hội.


Đại tá Bùi Tuấn Quynh, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu báo cáo hết quả công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng của Cục Chính trị giai đoạn 2019 - 2024.

Giai đoạn 2019 - 2024, Cục Chính trị luôn quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Luật Thi đua, khen thưởng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đảng ủy Cục Chính trị, các cấp uỷ, chi bộ luôn xác định tốt các giải pháp thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng gắn với phong trào Thi đua Quyết thắng. Duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, nguyên tắc, chế độ sinh hoạt đảng, nêu cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, thường xuyên quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của trên. Thường xuyên kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp; kịp thời xây dựng và ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của đơn vị. Tiến hành tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đảng viên và công tác phát triển Đảng; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng có nền nếp, chất lượng. Thông qua thi đua đã phát hiện, lựa chọn, đề xuất cán bộ, đảng viên đủ tiêu chuẩn để đề bạt, bổ nhiệm gắn với kiện toàn cấp ủy các cấp đảm bảo chất lượng, đúng quy chế, đủ sức lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy luôn quan tâm chăm lo, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Gắn với đẩy mạnh, nâng cao kết quả thực hiện phong trào Thi đua Quyết thắng, Đảng ủy, Chỉ huy Cục Chính trị và các cấp ủy, chi bộ đã quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Quân đội chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tham gia phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ; hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” đạt hiệu quả thiết thực, phù hợp với nhiệm vụ, khả năng, điều kiện thực tế của Cục Chính trị và của từng cơ quan, đơn vị.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao đổi cùng các đại biểu dự đại hội.

Quán triệt và thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng của Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị đã cụ thể hóa để triển khai thực hiện nghiêm túc ở cấp mình. Công tác khen thưởng được gắn kết chặt chẽ với công tác thi đua; việc xét khen thưởng đảm bảo đúng quy chế, dân chủ, công khai, công bằng. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất trong các phong trào, cuộc vận động, các hội thi, hội thao.

Với những thành tích đã đạt được, 5 năm qua, nhiều tập thể, cá nhân của Cục Chính trị đã được khen thưởng, trong đó: Cục Chính trị được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống; 01 cờ thi đua của Bộ Quốc phòng, 04 cờ thi đua của Bộ Tổng Tham mưu; 02 Bằng khen của Tổng cục Chính trị; 06 Bằng khen của Bộ Tổng Tham mưu. Có 21 lượt đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 27 lượt đơn vị được tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 10 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân, 22 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng, 174 lượt cán bộ, nhân viên được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, 655 lượt cán bộ, nhân viên, người lao động được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến và nhiều cán bộ, nhân viên, chiến sĩ được Thủ trưởng Cục Chính trị tặng Giấy khen.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Nhấn mạnh, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng có vai trò rất quan trọng, góp phần tạo nên động lực to lớn, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong mỗi cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho rằng, những năm qua, Cục Chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng và triển khai tổ chức phong trào Thi đua Quyết thắng toàn diện, đồng bộ, rộng khắp, thực sự là động lực thúc đẩy cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cơ quan nỗ lực phấn đấu, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.Lãnh đạo Cục Chính trị trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Cục Chính trị tiếp tục quán triệt sâu sắc Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác thi đua, khen thưởng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức, hành động, làm cho tinh thần thi đua yêu nước thực sự trở thành ý thức, trách nhiệm thường xuyên của mỗi cán bộ, chiến sĩ. Để phong trào Thi đua Quyết thắng trong Cục Chính trị ngày càng phát triển, có chiều sâu, đạt chất lượng và hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chỉ huy các cấp, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Cục Chính trị cần có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm khắc phục triệt để các khâu yếu, mặt yếu, làm cho công tác thi đua, khen thưởng và phong trào Thi đua Quyết thắng không ngừng phát triển.

File đính kèm:

Thùy Linh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.