Bộ Quốc phòng tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

15:12 | 10/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 10/6, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị.


Đại tướng Phan Văn Giang và các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Thượng tướng Vũ Hải Sản; Thượng tướng Phạm Hoài Nam. Tham dự hội nghị còn có đại diện Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội; đại biểu lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.


Các đại biểu dự hội nghị.

Báo cáo tóm tắt tổng kết thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày, nêu rõ: Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam năm 1999 được Quốc hội khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 21/12/1999, có hiệu lực từ ngày 1/4/2000 và sửa đổi, bổ sung vào các năm 2008, 2014.

Qua 10 năm thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam (sửa đổi), Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản dưới luật; có nhiều hình thức, biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân và chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến đến các cấp, các ngành và nhân dân để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành luật. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã nghiên cứu áp dụng, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các quy phạm pháp luật về sĩ quan với các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác cán bộ và cán bộ.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và chính quyền địa phương trong phạm vi trách nhiệm đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về sĩ quan; làm tốt công tác tuyên truyền, hướng nghiệp, tạo nguồn đào tạo sĩ quan, bồi dưỡng nâng cao trình độ, tiếp nhận chuyển ngành và bảo đảm chế độ, chính sách đối với sĩ quan tại ngũ, sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ và hậu phương Quân đội, xây dựng đội ngũ sĩ quan có số lượng theo nhu cầu biên chế, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

So với năm 2014, số lượng, chất lượng đội ngũ sĩ quan hiện nay được nâng lên, cơ cấu được điều chỉnh phù hợp. Cụ thể: Số lượng sĩ quan đạt 100% nhu cầu biên chế; sĩ quan có trình độ sau đại học tăng 5,39%; tỷ lệ cán bộ nữ và cán bộ người dân tộc đều tăng cao. Nhiều đồng chí được cấp có thẩm quyền phân công, điều động giữ các chức vụ lãnh đạo trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và trực tiếp công tác, hoạt động liên tục trong môi trường quốc tế (tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, làm công tác đối ngoại, tùy viên quốc phòng…).

Quá trình thực hiện cho thấy, Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam đã tạo động lực để đội ngũ sĩ quan phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, thực sự là nòng cốt trong xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  


Quang cảnh hội nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam xuất hiện một số vướng mắc, bất cập, như: Chức vụ của sĩ quan; tuổi phục vụ tại ngũ của sĩ quan; trần quân hàm cấp tướng; rút ngắn thời hạn xét thăng quân hàm cấp úy; chế độ, chính sách đối với sĩ quan; về sĩ quan dự bị...

Trên cơ sở tổng kết Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam ở các cấp, Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội cho sửa, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XV trên cơ sở kế thừa những quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam hiện còn phù hợp, điều chỉnh các quy định mới để khắc phục cơ bản những vướng mắc, bất cập và các vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn.

Tại hội nghị, các đại biểu khẳng định những ưu điểm, kết quả tiêu biểu của toàn quân trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam; đề xuất, kiến nghị một số giải pháp và thống nhất khẳng định sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung của luật hiện hành và một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập hiện nay.


Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu kết luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng nêu lên một số hạn chế trong quá trình thực hiện luật như: Việc quán triệt, nhận thức một số nội dung quy định của Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản dưới luật của một số cấp ủy, chỉ huy chưa đầy đủ và sâu sắc; tổ chức triển khai thực hiện thiếu đồng bộ, có nội dung chưa sát với tình hình thực tiễn của đơn vị. Công tác nghiên cứu, dự báo và đánh giá tác động của chính sách trong tham mưu, đề xuất xây dựng các văn bản dưới luật và văn bản liên quan có nội dung chưa sát thực tiễn, đồng bộ và chưa gắn với tính chất, nhiệm vụ đặc thù của Quân đội.

Mặt trái cơ chế thị trường, môi trường công tác đặc thù của Quân đội, điều kiện hoàn cảnh gia đình, thu nhập của sĩ quan hiện nay so với mặt bằng người lao động trong xã hội có cùng trình độ đào tạo đã tác động đến tư tưởng cán bộ; một số ít sĩ quan chưa có ý thức phấn đấu, rèn luyện thường xuyên; chưa có nhiều cơ chế, chính sách để thu hút, trọng dụng nhân tài phục vụ lâu dài trong Quân đội. Công tác tuyển chọn nguồn đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở một số đơn vị chưa gắn với quy hoạch và nhu cầu sử dụng. Chế độ ưu đãi cho đội ngũ sĩ quan chưa được quan tâm đúng mức, nhất là trong tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện chế độ chính sách, nhất là chính sách về nhà ở, đất ở...

“Bên cạnh đó, việc thực hiện luật hiện nay còn một số vướng mắc nhất định do tổ chức Quân đội đã có nhiều thay đổi, được điều chỉnh theo hướng tinh, gọn, mạnh, nhiều vị trí chức danh không còn, do vậy cần phải được quy định, điều chỉnh cho phù hợp với cơ cấu, tổ chức của Quân đội sau điều chỉnh, phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn xây dựng Quân đội và đời sống chính trị - xã hội” - Đại tướng Phan Văn Giang chỉ rõ.

Từ thực tiễn tình hình, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu chỉ huy các cấp cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm, trong đó có việc nắm vững, quán triệt đường lối quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội. Sau khi cấp có thẩm quyền cho phép, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sửa đổi, bổ sung luật bảo đảm chất lượng, tiến độ; khi được Quốc hội thông qua cần triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam và các văn bản dưới luật.


Đại tướng Phan Văn Giang trao Bằng khen tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan trong Quân đội phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản chi tiết; đồng thời với sửa luật cần xây dựng luôn nghị định, thông tư để khi luật có hiệu lực thì triển khai thực hiện được ngay, không để thời gian trống.

Cùng với đó, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị của Quân đội chấp hành nghiêm quy tắc, quy chế, quy định, quy trình về công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, cải thiện cơ cấu, nâng cao chất lượng đội ngũ sĩ quan tại ngũ và sĩ quan dự bị để bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho phát triển công nghiệp quốc phòng; khai thác hiệu quả và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại, đáp ứng mục tiêu xây dựng Quân đội; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với sĩ quan.

Đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan chức năng và các tổ chức theo dõi, giám sát thi hành luật các cấp. Thường xuyên phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện có hiệu quả quản lý Nhà nước về xây dựng đội ngũ sĩ quan theo phạm vi quyền hạn và chủ động trong quan hệ hợp tác quốc tế, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ sĩ quan; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, bảo đảm thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam ngày càng hiệu quả, thiết thực, góp phần xây dựng đội ngũ sĩ quan vững mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt của Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.Đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam.

Tại hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng cho 59 tập thể và 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Luật Sĩ quan QĐND Việt Nam từ năm 1999 đến năm 2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.