Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực QUTW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tổng kết nhiệm vụ năm 2023

20:56 | 29/11/2023

(Bqp.vn) - Chiều 29/11, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Cơ quan Thường trực Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Bộ phận giúp việc) tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Đại tá Tống Văn Thanh, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam), Phó Trưởng Bộ phận giúp việc chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Bộ phận giúp việc.

Quang cảnh hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2023, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết số 847 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới của Bộ phận giúp việc đã hoàn thành có chất lượng nội dung, chương trình đã xác định. Cụ thể, đã tích cực, chủ động, cập nhật, quán triệt các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Quân ủy Trung ương, các chuyên đề, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng do Trung ương, Quân ủy Trung ương chỉ đạo; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành vào hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm. Cục Tuyên huấn - Cơ quan Thường trực Bộ phận giúp việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu với Tổng cục Chính trị xây dựng các văn bản triển khai thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết số 847; biên soạn, phát hành tài liệu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; tổ chức cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba.

Đến hết tháng 11/2023, toàn quân đã có 80% cơ quan, đơn vị cấp cơ sở và trên cơ sở tổ chức xong Hội thi phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới bằng hình thức sân khấu hoá. Nhiều cơ quan còn kết hợp hội thi với tổ chức cuộc thi dân vận khéo, hội phụ nữ giỏi, hội diễn văn hoá, văn nghệ.

Công tác khen thưởng, giới thiệu tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu tham gia triển lãm, xây dựng mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy Đảng cơ quan, đơn vị quan tâm. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo duy trì có nền nếp, chế độ sinh hoạt Đảng, chế độ sinh hoạt tự phê bình và phê bình, “tự soi, tự sửa”, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng. Qua đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên chấp hành nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được nâng lên, góp phần xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời đề ra một số giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Đại tá Tống Văn Thanh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Bộ phận giúp việc tiếp tục quán triệt văn bản lãnh đạo mới của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quân ủy Trung ương, nhất là các nghị quyết, kết luận, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên về lãnh đạo, chỉ đạo, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phương pháp, tác phong công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ chủ trì, lãnh đạo, chỉ huy, quản lý các cấp trong chấp hành nghiêm nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh phong trào Thi đua quyết thắng, cuộc vận động của các cấp, các ngành, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Quân đội, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.