Thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC về lĩnh vực kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của BQP

15:52 | 07/08/2017

(Bqp.vn) - Ngày 21/7/2017, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2880/QĐ-BQP công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực kiểm định kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:

Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính (gồm 10 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và 10 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ).

Phần 2: Nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính về lĩnh vực kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; kèm theo các mẫu biểu để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (nội dung chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm:

Quang Sơn, Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.