Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng

13:53 | 28/12/2023

(Bqp.vn) - Sáng 28/12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806 Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế (HNQT) và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) đến năm 2020 và những năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 806). Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 806 chủ trì hội nghị.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết số 806; đại biểu lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, đề xuất các giải pháp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác HNQT và ĐNQP. Các đại biểu thống nhất cho rằng, Nghị quyết số 806 là nghị quyết chuyên đề nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị khóa XI về HNQT, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tạo cơ sở, nền tảng để đẩy mạnh và nâng tầm công tác HNQT và ĐNQP. Nghị quyết đã xác định “Coi HNQT và ĐNQP là định hướng, là kế sách bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa bằng biện pháp hòa bình”. Đây được coi là định hướng xuyên suốt, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động HNQT và ĐNQP của toàn quân trong những năm qua và những năm tiếp theo.


Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác HNQT và ĐNQP mà các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã đạt được trong 10 năm qua. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ HNQP và ĐNQP trong tình hình mới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của các cơ quan chức năng về công tác HNQT và ĐNQP. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình; chủ động nghiên cứu, dự báo chiến lược, nhất là các xu thế, động thái mới ở khu vực và thế giới. Tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài Quân đội để kịp thời tham mưu, đề xuất đối sách xử lý kịp thời các tình huống, nhất là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, không để bị động, bất ngờ.

Phân tích, làm rõ, dự báo những yếu tố quốc tế, khu vực, trong nước có thể tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng nói chung, công tác HNQT và ĐNQP nói riêng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến lưu ý cần nâng cao hiệu quả ĐNQP song phương, đưa quan hệ hợp tác quốc phòng với các nước đi vào chiều sâu, bền vững, thực chất, nhất là với các nước láng giềng, các nước đối tác chiến lược, đối tác toàn diện, các nước ASEAN và các nước bạn bè truyền thống, trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, bình đẳng, cùng có lợi, tuân thủ luật pháp quốc tế; tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin chiến lược, kiên trì giải quyết các bất đồng và xung đột bằng các biện pháp hòa bình. Chủ động, tích cực tham gia xây dựng và thực thi cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương, nhất là cơ chế hợp tác quốc phòng trong khuôn khổ ASEAN, do ASEAN giữ vai trò chủ đạo. Tiếp tục đẩy mạnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc theo hướng mở rộng lĩnh vực, địa bàn, quy mô, hình thức phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, tiềm lực của đất nước.


Quang cảnh hội nghị.

Chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thông tin, tuyên truyền ĐNQP; kịp thời định hướng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trong nước, đồng bào ta ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hiểu rõ về chủ trương, đường lối đối ngoại, chính sách quốc phòng hòa bình, tự vệ, lan tỏa mạnh mẽ lịch sử, truyền thống, hình ảnh đất nước, con người, văn hóa, thành tựu công cuộc đời mới, Quân đội nhân dân Việt Nam với bạn bè quốc tế; xây dựng, bổ sung nguồn lực cho nhiệm vụ HNQT và ĐNQP theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, trình độ, năng lực chuyên môn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp tham gia công tác HNQT và ĐNQP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.


Thiếu tướng Vũ Thành Văn, Cục trưởng Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 806.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong 10 năm qua, toàn quân đã quán triệt và triển khai công tác HNQT và ĐNQP với phương châm “tích cực, chủ động, chắc chắn, linh hoạt, hiệu quả”, phát huy sức mạnh tổng hợp, đoàn kết, thống nhất, tự lực, tự cường, chủ động vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu mà Nghị quyết số 806 đề ra. Nổi bật là công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 806 và các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về HNQT và ĐNQP đã được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, sâu rộng trong toàn quân. Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã xây dựng kế hoạch triển khai, lồng ghép việc quán triệt Nghị quyết tại các hội nghị tổng kết, tập huấn về công tác ĐNQP; chủ động, tích cực xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến HNQT và ĐNQP. Thông qua đó góp phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của công tác HNQT và ĐNQP trong tổng thể công tác đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước, đối ngoại nhân dân và từng bước hoàn thiện thể chế về HNQT và ĐNQP, tạo được sự đồng thuận cao trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước đối sách quan trọng trong xử lý quan hệ quốc phòng với các nước, đảm bảo thận trọng, cân bằng, chặt chẽ, hiệu quả, góp phần xử lý tốt các tình huống phức tạp nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời, tham gia có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của Lãnh đạo cấp cao. Công tác HNQT và ĐNQP đã được chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ cả trên bình diện song phương và đa phương. Đặc biệt, thông qua các hoạt động trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, sẵn sàng góp phần giải quyết các thách thức an ninh chung, bảo vệ hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới. Ngoài ra, công tác đối ngoại biên giới; hợp tác công binh, quân y, cứu hộ - cứu nạn; hợp tác kinh tế quốc phòng, thương mại quân sự; nghiên cứu khoa học và công nghiệp quốc phòng; đào tạo cán bộ; thông tin tuyên truyền, an ninh đối ngoại,... tiếp tục được triển khai tích cực, chủ động, nhiều lĩnh vực có chuyển biến rõ nét, đạt hiệu quả cao.


Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 806.


Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 806.

Tại hội nghị, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 806.

File đính kèm:

Nguyễn Bằng

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.