Tập trung hoàn thiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí trong Quân đội

14:31 | 19/01/2024

(Bqp.vn) - Ngày 19/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị báo cáo Kế hoạch chuyển đổi số báo chí trong QĐND Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính, chuyển đổi số Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng.


Quang cảnh hội nghị.


Đại tá Trần Phú Mừng, Trưởng phòng Thông tấn - Báo chí (Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị) báo cáo dự thảo Kế hoạch tại hội nghị.

Theo Cục Tuyên huấn, bám sát Quyết định số 348/QĐ-TTg, ngày 6/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Tuyên huấn chủ trì xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Kế hoạch). Kế hoạch nhằm chỉ đạo, triển khai công tác chuyển đổi số báo chí Quân đội theo mục tiêu, nhiệm vụ được xác định trong “Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ; tạo cơ sở để các cơ quan báo chí Quân đội xây dựng, thực hiện kế hoạch chuyển đổi số báo chí đúng tôn chỉ, mục đích, chức năng, nhiệm vụ; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, uy tín, vị thế của báo chí Quân đội trong việc cung cấp thông tin, định hướng dư luận, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.


Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Trong đó xác định, chuyển đổi số báo chí Quân đội bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả; gắn kết quá trình chuyển đổi số báo chí Quân đội với thực hiện Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam và Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; đồng thời xác định rõ các nhóm và mục tiêu cụ thể đến năm 2030 của các cơ quan báo chí Quân đội.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận nỗ lực của cơ quan chủ trì soạn thảo Kế hoạch; nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị phải xác định rõ, chuyển đổi số là thay đổi phương thức, cách thức thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, hiệu quả quản lý, tiết giảm thời gian. Đặc biệt, việc bố trí, chuyển đổi nhân sự thực hiện chuyển đổi số phải đồng bộ với chuyển đổi cách thức làm việc, tránh tình trạng làm tăng tổ chức, biên chế.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Cục Tuyên huấn tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tiến hành khảo sát, đánh giá tổng thể thực trạng về cơ sở vật chất, trang bị và cả nhân lực; tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị để bổ sung, điểu chỉnh Kế hoạch bảo đảm tính khả thi.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng lưu ý, quá trình xây dựng Kế hoạch phải bám sát Quyết định số 348/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, phê duyệt Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đề án “Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025” trong QĐND Việt Nam và Đề án “Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; phối hợp xin ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị, khẩn trương hoàn thành Kế hoạch trong quý I/2024 để báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, phê duyệt theo quy định.

Đối với các cơ quan báo chí, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, hoạt động, nội dung cần được hỗ trợ phù hợp với Bộ chỉ số của Chính phủ; phù hợp với đặc thù của Bộ Quốc phòng và Kiến trúc Chính phủ điện tử khối Tổng cục Chính trị. Đồng thời kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng phục vụ việc đánh giá, đo lường hiệu quả chuyển đổi số báo chí trong Bộ Quốc phòng.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.