Bộ Quốc phòng quyết liệt triển khai hiệu quả Đề án 06

15:12 | 05/06/2024

(Bqp.vn) - Sáng 5/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác triển khai thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 và kế hoạch phối hợp Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Dự hội nghị có Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Trung tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị.


Các đại biểu dự hội nghị.

Để triển khai Đề án 06, Bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai toàn diện, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổ Công tác triển khai Đề án 06. Đến nay, Bộ Quốc phòng đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Chính phủ giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu. Một số nhiệm vụ đã hoàn thành sớm, đạt kết quả tốt, nổi bật như: Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý các thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến; phối hợp giám sát an toàn thông tin mạng cho 83 trang/cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công tác cấp; cấp chữ ký số cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ giải quyết thủ tục hành chính. Việc triển khai thử nghiệm kết nối các hệ thống thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư bước đầu đã thu được kết quả tích cực, Cổng kết nối khai thác dữ liệu dân cư thực hiện cấp tài khoản, hệ thống quản lý bảo hiểm xã hội mới kết nối trong tháng 5/2024 nhưng đã có hơn 10.000 lượt truy cập, khai thác; mô hình ứng dụng khai thác dữ liệu dân cư trong công tác đăng ký khám chữa bệnh cũng đã chứng minh được hiệu quả, mang lại giá trị lớn cho đơn vị ứng dụng và người dân.


Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng báo cáo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Tùng Hưng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 đã báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Một số nhiệm vụ sau khi hoàn thành đã tạo hiệu quả cao, phát sinh giá trị lớn, như nhiệm vụ ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác tiếp đón bệnh nhân tại Bệnh viện Quân y 175, đã phục vụ hơn 200.000 lượt đăng ký, rút ngắn thời gian tiếp đón bệnh nhân xuống 12 lần (từ 3 - 5 phút/lượt xuống còn 15-30 giây/lượt). Các cơ quan chức năng hai Bộ đang thống nhất các nội dung về cơ sở pháp lý, giải pháp kỹ thuật cho phép chia sẻ dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm; hình thức, phương thức lấy dữ liệu công dân đến tuổi nhập ngũ phục vụ công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ…


Đại tá Nguyễn Đức Hải, Phó Chánh Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu các cơ quan, đơn vị đã nhấn mạnh những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân; những khó khăn, vướng mắc cần tập trung tháo gỡ và đặc biệt là đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai Đề án 06.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu kết luận hội nghị.

Sau khi nghe Bộ Tư lệnh 86 báo cáo kết quả triển khai Đề án 06 và ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng tiếp tục được Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ công tác Đề án 06 quan tâm, quyết liệt chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được quán triệt và triển khai toàn diện, có hiệu quả; chế độ báo cáo tiến độ, kết quả được thực hiện đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đề án 06 là một thí dụ thành công về mũi đột phá trong chuyển đổi số quốc gia, tác động sâu rộng từ Trung ương tới địa phương, tác động đến toàn dân, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao; qua đó góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân, phát triển kinh tế - xã hội; góp phần hạn chế tiêu cực, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính; tiết kiệm thời gian, công sức của người dân; góp phần đẩy mạnh phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số.

Xác định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06 trong tiến trình chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, ngay sau khi Đề án 06 được Chính phủ phê duyệt, Bộ Quốc phòng đã quyết liệt để tổ chức triển khai: Thành lập Tổ công tác do Thủ trưởng Bộ Quốc phòng làm Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo; ban hành Kế hoạch giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kế hoạch hàng năm; trực tiếp làm việc và ký Kế hoạch phối hợp với Bộ Công an để triển khai Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng.

Cùng với đó, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị xác định và tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện Đề án 06. Tại Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Quốc phòng và Bộ Công an và Kế hoạch thực hiện Đề án 06 hàng năm, Bộ Quốc phòng đã cụ thể hóa và giao nhiệm vụ cụ thể, xác định mốc thời gian và chỉ tiêu, kết quả cần đạt được cho các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện để từng bước tháo gỡ, khắc phục các điểm nghẽn; đồng thời ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng. Đến nay, một số điểm nghẽn cơ bản đã từng bước được tháo gỡ, như: Nhận thức của lãnh đạo, chỉ huy về vị trí, vai trò của Đề án 06 đã có chuyển biến rõ rệt; xác định và đề xuất nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể, chú trọng vào khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và được Bộ bố trí kinh phí triển khai; việc kết nối giữa các hệ thống thông tin để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã có một số kết quả nhất định và đang trong quá trình rà soát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, mục tiêu là tổ chức khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đang ở mức độ khiêm tốn, chưa đạt hiệu quả nổi bật, một số nhiệm vụ đặt ra còn chậm tiến độ, còn một số khó khăn vướng mắc cần phải tiếp tục tháo gỡ.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc như tiến độ giải ngân một số nhiệm vụ có nguy cơ chậm, chưa phát huy được hiệu quả của Đề án 06 trong phục vụ tổ chức, công dân; tiến độ thực hiện các nhiệm vụ tại kế hoạch phối hợp giữa hai Bộ còn chậm do yếu tố khách quan về cơ sở pháp lý, tập trung ở các nhiệm vụ phối hợp xây dựng quy chế phối hợp trao đổi dữ liệu; việc tổ chức khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đang ở mức độ khiêm tốn, chưa đạt hiệu quả nổi bật.


Quang cảnh hội nghị.

Để đáp ứng yêu cầu về triển khai Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu trong thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nhận thức đúng về tầm quan trọng của Đề án 06. Đây vừa là yêu cầu bắt buộc, vừa là nhu cầu để phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh đề nghị Bộ Tư lệnh 86 là cơ quan thường trực tham mưu giúp thủ trưởng Bộ Quốc phòng xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tiến độ, khả năng thực hiện Đề án 06 của các cơ quan, đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Đề án 06; trên cơ sở hội nghị này, tổng hợp đề xuất, kiến nghị trong các báo cáo về Đề án 06. Ban Cơ yếu Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư lệnh 86 xây dựng phương án kỹ thuật, thống nhất thời gian tổ chức thực hiện kết nối đồng bộ, xác thực làm sạch dữ liệu lần đầu; tính toán, xác định yêu cầu về số lần truy vấn tới cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mỗi ngày để làm cơ sở đưa ra mức giới hạn truy vấn phù hợp. Cục Quân lực phối hợp với Bộ Tư lệnh 86, Bộ Công an tháo gỡ các vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức nhận dữ liệu công dân trong độ tuổi nhập ngũ phục vụ công tác tuyển quân; nghiên cứu, xây dựng, khai thác các báo cáo thống kê về dân cư phục vụ cho công tác tuyển quân hàng năm của Bộ Quốc phòng. Bộ đội Biên phòng phối hợp phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh 86 xây dựng giải pháp kỹ thuật trao đổi dữ liệu phục vụ xác thực dữ liệu dân cư tự động. Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng tiếp tục phối hợp với Cục Quân lực, Cục Nhà trường triển khai các dịch vụ công liên quan đến các thủ tục hành chính về nghĩa vụ quân sự, tuyển sinh quân sự theo đúng lộ trình. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục nhân rộng mô hình ứng dụng dữ liệu dân cư phục vụ công tác quân sự, quốc phòng; nghiên cứu, đề xuất các mô hình mới để ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử đảm bảo phù hợp với mục đích yêu cầu của Đề án 06 và đặc thù của Quân đội; đặc biệt, đẩy nhanh tiến độ triển khai trực tuyến các thủ tục hành chính lĩnh vực tuyển sinh quân sự và nghĩa vụ quân sự trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng.

File đính kèm:

Nguyên Hải

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.