Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị ở Trung đoàn Pháo phòng không 224

12:36 | 16/12/2017

(Bqp.vn) - Trung đoàn Pháo phòng không 224 (Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ các mục tiêu trọng yếu trên vùng trời, vùng biển khu vực miền Trung của Tổ quốc. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn luôn coi công tác giáo dục chính trị là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên và có nhiều chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác này.

Quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên [1], trực tiếp là của Đảng ủy Sư đoàn Phòng không 375, căn cứ vào thực tiễn yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị và địa bàn, hằng năm, từ Đảng ủy Trung đoàn đến các chi bộ đều ra nghị quyết lãnh đạo, xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung giải pháp lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị. Bám sát Chỉ lệnh huấn luyện của Tư lệnh Quân chủng và hướng dẫn của trên, chỉ huy các cấp xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, tổ chức thực hiện; cơ quan chính trị, cán bộ chính trị tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy các biện pháp cụ thể và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo công tác giáo dục chính trị được triển khai toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đạt hiệu quả thiết thực. Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, rà soát, nắm chất lượng bộ đội; xác định nội dung giáo dục phù hợp với từng đối tượng; thành lập tổ giáo viên, báo cáo viên; chuẩn bị giáo án, bài giảng, giảng thử, giảng mẫu, thông qua giáo án, sơ đồ hóa bài giảng và bảo đảm vật chất... một cách chu đáo, khoa học. Từ năm 2016 - 2017, các đơn vị đã chuẩn bị 10 bộ giáo án điện tử, 10 bộ sơ đồ hóa bài giảng, 06 giá để sổ sách, 03 hộp báo thao trường; bổ sung phương tiện nghe nhìn, cấp phát các loại băng hình, tài liệu, vở học tập, bút, trang bị… theo Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”. Ngoài ra, Trung đoàn còn đầu tư hàng trăm triệu đồng và công sức của cán bộ, chiến sỹ để làm mới, sửa chữa mô hình học cụ, đường, sân điều lệnh, sân bóng chuyền, bóng đá, bãi vượt vật cản K91, củng cố thiết chế văn hoá, xây dựng cảnh quan môi trường đơn vị “Chính quy, xanh, sạch, đẹp”...

Hội thi tìm hiểu pháp luật ở Đại đội 7. (ảnh: phongkhongkhongquan.vn)

Trong quá trình thực hiện, bên cạnh tuân thủ nghiêm chương trình giáo dục chính trị theo quy định của trên, Trung đoàn còn chủ động bổ sung những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ đơn vị; tập trung nâng cao nhận thức cho bộ đội về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của trên, của cấp mình về huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; Điều lệnh, điều lệ Quân đội, quy định của Đơn vị; âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đối tượng tác chiến của Bộ đội Phòng không - Không quân và của Quân đội ta, v.v. Để các nội dung giáo dục thấm sâu vào bộ đội, Trung đoàn không chỉ thực hiện tốt các hình thức giáo dục chính trị theo Quy chế Giáo dục chính trị trong Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định 438/QĐ-CT, ngày 21/3/2016 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị), mà còn coi trọng tổ chức tuyên truyền, cổ động nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn và Đơn vị; làm tờ rơi, tổng hợp các nội dung ngắn gọn để cấp cho bộ đội. Trước Phòng Hồ Chí Minh, nơi bộ đội thường xuyên học tập, công tác, có bảng ghi nhớ gắn công văn, tài liệu cần phổ biến để bộ đội dễ thấy, dễ xem. Đồng thời, tổ chức các buổi diễn đàn thanh niên, hướng vào thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; thi tìm hiểu về Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng và đơn vị; sân khấu hóa nội dung giáo dục để bộ đội đỡ nhàm chán… Trong giáo dục chính trị, Trung đoàn chỉ đạo phải kết hợp chặt chẽ với giáo dục lịch sử truyền thống, giáo dục pháp luật; giáo dục thường xuyên với giáo dục theo chuyên đề, chủ đề và đối tượng; làm tốt công tác quản lý tư tưởng, huấn luyện chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và thực hiện các biện pháp quản lý hành chính. Các đơn vị luôn coi trọng huấn luyện cơ bản kết hợp với truyền thụ kinh nghiệm, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, làm tốt công tác tuyên truyền cổ động tại thao trường, trận địa với nhiều mô hình, như: hộp sách, báo thao trường; tổ chức trò chơi; văn nghệ trong giờ giải lao… qua đó tạo không khí sôi nổi, thoải mái, góp phần nâng cao năng lực hoạt động thực tiễn cho cán bộ, chiến sĩ. Trung đoàn chỉ đạo các đơn vị liên hệ chặt chẽ với gia đình, địa phương, tìm hiểu, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của từng quân nhân để có biện pháp giáo dục phù hợp và tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa cán bộ với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ, cũng như giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với đó, việc duy trì nền nếp, chế độ giáo dục chính trị được Trung đoàn thực hiện tốt. Cùng với thực hiện nghiêm Quy chế Dân chủ ở cơ sở, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, Ngày Pháp luật, Trung đoàn thường xuyên duy trì các mô hình, như: “Mỗi tuần học một điều luật”, tổ chức hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; tổ chức hội thi, diễn đàn, tọa đàm, như: “Thanh niên với pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội”, “Thanh niên với xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và an toàn giao thông”, “Tìm hiểu truyền thống” của đơn vị, Sư đoàn, Quân chủng... Đồng thời, quy định rõ kế hoạch giáo dục chính trị cho các đối tượng. Định kỳ hàng tuần trong tháng, đơn vị tổ chức học tập chính trị cho từng đối tượng cán bộ, hạ sĩ quan, chiến sĩ. Hằng tháng, Trung đoàn tổ chức thông tin chuyên đề, với những nội dung được lựa chọn, biên tập sát với chức năng, nhiệm vụ đơn vị, chức trách của từng đối tượng. Để tạo điều kiện cho các phân đội chủ động tổ chức học tập, bảo đảm đúng, đủ nội dung, quân số tham gia, Trung đoàn đưa chương trình giáo dục chính trị vào kế hoạch chung và thống nhất nội dung thực hiện trong toàn đơn vị; đổi mới kiểm tra nhận thức chính trị bằng nhiều hình thức; kết hợp giữa nội dung lên lớp với bổ trợ thông tin, đọc báo, nghe đài, xem thời sự, quán triệt các chỉ thị, công điện của cấp trên...

Một trong những giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục chính trị là Trung đoàn đã làm tốt việc xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp. Đây là những cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, phương pháp sư phạm… phù hợp với từng nội dung, loại hình bài giảng. Hàng năm, báo cáo viên, tuyên truyền viên được bồi dưỡng nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục theo những mô hình đã được kiểm nghiệm có hiệu quả, những cách làm hay, sáng tạo, mới… để áp dụng vào thực tiễn. Hình thức bồi dưỡng, tập huấn có sự kết hợp chặt chẽ giữa lên lớp tập trung với giới thiệu mô hình, điển hình và các hội thi cán bộ chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên; tập trung nâng cao trình độ, năng lực toàn diện cho đội ngũ cán bộ, nhất là về phương pháp, tác phong công tác, năng lực chỉ huy, tham mưu, quản lý bộ đội, biện pháp nắm, quản lý tư tưởng, xử lý các tình huống nảy sinh. Đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp được Đơn vị coi là khâu then chốt để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị. Do đặc thù của một đơn vị chiến đấu, được trang bị nhiều chủng loại vũ khí, khí tài phòng không, Trung đoàn thường xuyên phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, kỹ thuật viên bằng cách gắn giáo dục chính trị với quán triệt nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật theo chức trách được giao. Hàng tháng, chỉ huy các cấp đều phải xây dựng kế hoạch tự học, tự rèn, tự nghiên cứu, bồi dưỡng; đăng ký thực hiện nội dung các phong trào thi đua qua từng đợt phát động, tạo thành phong trào hành động sôi nổi, thúc đẩy nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vững chắc vùng trời được giao. Nền nếp, chế độ ngày, tuần được Trung đoàn thực hiện nghiêm. Mọi cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ đều phải hành động theo Điều lệnh, khi tham gia giao thông phải có đầy đủ giấy tờ và tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, không uống rượu, bia buổi trưa, không uống rượu, bia say… trong đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện. Mặt khác, hoạt động dân chủ ở đơn vị cơ sở được chú trọng; những buổi sinh hoạt vượt cấp, phát phiếu thăm dò, khảo sát, duy trì hòm thư góp ý được tổ chức thường xuyên… tạo sự gần gũi, an tâm cho cán bộ, chiến sĩ với lãnh đạo, chỉ huy các cấp.

Kết hợp chặt chẽ giữa công tác giáo dục chính trị với công tác tư tưởng và công tác tổ chức được Trung đoàn hết sức quan tâm. Các đơn vị tập trung quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… bằng những tiêu chí cụ thể. Trong đó, yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp phải gương mẫu đi đầu về nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, phương pháp, tác phong công tác, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, luôn “3 cùng, 4 biết” [2] trong quản lý tư tưởng bộ đội. Đồng thời, duy trì nền nếp công tác thi đua - khen thưởng, xây dựng điểm, rút kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến. Hàng tháng, Trung đoàn đều thành lập đoàn kiểm tra thi đua đối với các cơ quan, phân đội, qua đó phát hiện, tháo gỡ vướng mắc, tập trung giải quyết khâu yếu, mặt yếu, rút kinh nghiệm trong đơn vị và định hướng tư tưởng cho bộ đội.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác giáo dục chính trị của Đơn vị được duy trì chặt chẽ, hiệu quả; quân số tham gia học tập chính trị đạt 100%, kết quả kiểm tra: 100% đạt yêu cầu, trong đó có từ 80 - 95% khá, giỏi. Tình hình Đơn vị luôn ổn định, cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, không có hiện tượng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao. Nhiều năm liền, Trung đoàn giữ vững danh hiệu Đơn vị Huấn luyện Giỏi. Năm 2017, Trung đoàn tham gia bắn đạn thật tại trường bắn TB1 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Tư lệnh Quân chủng tặng Cờ “Phân đội bắn Giỏi”.

Những thành tích đó do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tạo động lực mới để cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 224 - Đoàn Tô Vĩnh Diện anh hùng đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, thi đua lập thành tích, hướng tới chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Trung đoàn (21/3/1958 - 21/3/2018).

[1] - Chỉ thị 124-CT/QUTW, ngày 31/3/2011 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch 172/KH-BCĐĐN, ngày 25/01/2014 của Ban Chỉ đạo Đề án - Tổng cục Chính trị và Hướng dẫn 2345/HD-TH, ngày 11/10/2013 của Cục Tuyên huấn về thực hiện Đề án.

[2] - “3 cùng”: cùng ăn; cùng ở; cùng làm với bộ đội; “4 biết”: biết Điều lệnh Quản lý bộ đội, chỉ thị, quy định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên; biết nhiệm vụ của đơn vị và bản thân; biết tâm tư tình cảm, diễn biến tư tưởng bộ đội; biết xử lý khi có tình huống tư tưởng, kỷ luật nảy sinh.

File đính kèm:

Thượng tá Nguyễn Ngọc Bảo, Chính ủy Trung đoàn Pháo phòng không 224 (nguồn: Tạp chí QPTD)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.