Quyết liệt chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng

15:06 | 15/04/2024

(Bqp.vn) - Sáng 15/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính và chuyển đổi số Bộ Quốc phòng đã làm việc với các cơ quan, đơn vị về cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng.


Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về kết quả, tiến độ rà soát, sửa đổi, bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính, tái cấu trúc các thủ tục hành chính để thực hiện trên môi trường điện tử, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính...; đồng thời đề ra một số biện pháp, phương hướng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công của Bộ Quốc phòng trong thời gian tới.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh khẳng định, qua 3 năm đi vào hoạt động, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng ngày càng phát huy được vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng nói chung, công tác cải cách thủ tục hành chính nói riêng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Để hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Quốc phòng về cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công thời gian tới, duy trì thứ hạng cao, thực chất, vững chắc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục triệt để các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra tại hội nghị. Các cơ quan, đơn vị quản lý thủ tục hành chính phải quyết liệt chỉ đạo, tổ chức thực hiện rà soát, đánh giá chính xác, đề xuất Bộ Quốc phòng công bố lại thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện cung cấp trực tuyến toàn trình; nghiên cứu, đề xuất bãi bỏ các thủ tục hành chính không phát sinh hồ sơ trong thời gian dài ở cả hình thức trực tiếp và trực tuyến; đề xuất các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý có đối tượng thực hiện là cá nhân, tổ chức trong Bộ Quốc phòng để chuyển sang thủ tục hành chính nội bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện tái cấu trúc, tối ưu hóa quy trình giải quyết đối với thủ tục hành chính đủ điều kiện để đưa lên tiếp nhận, giải quyết trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng, tập trung vào các thủ tục hành chính có số lượng đối tượng thực hiện lớn, tần suất thực hiện nhiều lần, qua nhiều khâu, nhiều bước nhằm công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện, giảm chi phí hành chính. Đồng thời tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cơ quan, đơn vị số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng, coi đây là một trong những nội dung đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm. Các cơ quan, đơn vị phối hợp rà soát, hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ triển khai, thúc đẩy thực hiện dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) của Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức; đề xuất chính sách khuyến khích người dân, tổ chức thực hiện DVCTT.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu trao đổi bên lề hội nghị.

Các cơ quan, đơn vị giải quyết thủ tục hành chính đẩy mạnh tiếp nhận, xử lý và trả kết quả trực tuyến đối với các thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; phấn đấu 60% hồ sơ được xử lý trực tuyến, 80% DVCTT phát sinh giao dịch, tiến tới thay thế hoàn toàn việc tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, 100% hồ sơ được xử lý đúng hạn; không yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa và chia sẻ trên các Hệ thống thông tin quốc gia và chuyên ngành. Ưu tiên nguồn lực số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng kế hoạch của Bộ Quốc phòng. Trong năm 2024 phải hoàn thành số hóa tối thiểu 50% kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm quyền quản lý; số hóa 100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết năm 2023 và năm 2024, gửi kết quả số hóa về kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính của Bộ Quốc phòng.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng giao Văn phòng Bộ Quốc phòng tiếp tục rà soát, nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng đáp ứng các tiêu chí của Chính phủ và yêu cầu quản lý của Bộ Quốc phòng; chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng trên mạng Truyền số liệu quân sự; triển khai xây dựng thí điểm một số DVCTT nội bộ làm cơ sở để đánh giá, rút kinh nghiệm, mở rộng triển khai trong các năm tiếp theo; nghiên cứu, chỉnh sửa giao diện Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng bảo đảm thân thiện, thuận tiện với người dùng, vận hành hoạt động ổn định, tin cậy; xây dựng ứng dụng trên điện thoại cung cấp thông tin và DVCTT của Bộ Quốc phòng...


Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo do Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày tại hội nghị, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân đẩy mạnh triển khai cung cấp DVCTT phục vụ tổ chức, cá nhân trong và ngoài Quân đội, đạt được một số kết quả tích cực. Hiện nay, Bộ Quốc phòng đã triển khai cung cấp 57 DVCTT (56 DVCTT toàn trình, 01 DVCTT một phần) trên tổng số 245 thủ tục hành chính. Trong năm 2024 dự kiến triển khai thêm 42 DVCTT thuộc các lĩnh vực: Nghĩa vụ quân sự; quản lý vùng trời; tuyển sinh quân sự và khiếu nại, tố cáo. Bộ Quốc phòng đã công bố 75 thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng và 92 thủ tục hành chính nội bộ nhóm B giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng; phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát các thủ tục hành chính nội bộ đủ điều kiện thực hiện trực tuyến để xây dựng Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng trên mạng Truyền số liệu quân sự. Dự kiến sẽ thí điểm xây dựng 25/92 DVCTT nội bộ để đánh giá, rút kinh nghiệm làm cơ sở triển khác các thủ tục hành chính nội bộ còn lại.

Bộ Quốc phòng đã triển khai đầy đủ, kịp thời đến các cơ quan, đơn vị các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy DVCTT; định kỳ hàng năm ban hành kế hoạch thúc đẩy DVCTT; rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền để sửa đổi, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở để các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Hiện nay, Bộ Quốc phòng cung cấp, thực hiện 59 DVCTT thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng, Cổng Thông tin thủ tục biên phòng điện tử, Cổng Dịch vụ công của Ban Cơ yếu Chính phủ.

Trong Quý I năm 2024, Bộ Quốc phòng tiếp nhận 41.927 hồ sơ, tỷ lệ đúng hạn, trước hạn luôn đạt mức cao (99%). Đồng thời rà soát hiện trạng cung cấp thông tin và DVCTT của các trang/cổng thông tin điện tử toàn quân trên mạng Internet và mạng Truyền số liệu quân sự; làm cơ sở tích hợp, kết nối, chia sẻ thông tin, cơ sở dữ liệu và DVCTT của các trang/cổng thông tin điện tử với Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; góp phần nâng cao hiệu quả cung cấp thông tin, thuận lợi trong việc ứng dụng các công nghệ mới để thống kê, phân tích, đánh giá số lượng, chất lượng thông tin, dịch vụ của các cơ quan, đơn vị; tối ưu trong hoạt động cung cấp thông tin của các cơ quan, đơn vị; nâng cao hiệu quả truyền thông và cung cấp dịch vụ.

Văn phòng Bộ Quốc phòng quản lý, vận hành Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Bộ Quốc phòng an toàn, thông suốt 24/7; cung cấp thống nhất, đầy đủ, chính xác thông tin thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực do Bộ Quốc phòng quản lý; hoàn thiện chức năng tra cứu, xác thực thông tin công dân, thay thế việc yêu cầu người dân xuất trình sổ hộ khẩu, chứng nhận tạm trú, giấy xác nhận cư trú. Từ đầu năm đến nay, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; hoàn thành xây dựng Kho dữ liệu hồ sơ thủ tục hành chính; cấp hơn 800 tài khoản Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đến Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện để sử dụng Kho dữ liệu số hóa; triển khai 3 kênh phản ánh, kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng và đường dây nóng; tiếp nhận, phối hợp xử lý phản ánh kiến nghị của các tổ chức, cá nhân.


Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Theo đánh giá của Chính phủ dựa trên Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử, năm 2023, Bộ Quốc phòng xếp thứ 1/21 Bộ, ngành; tính đến ngày 15/4/2024, Bộ Quốc phòng đang xếp thứ 3/21 Bộ, ngành tham gia đánh giá. Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng cũng đạt mức cao nhất (mức A với 90/100 điểm) theo đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông dưới góc độ trải nghiệm người dùng.

File đính kèm:

Nguyên Hải - Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.