Luật Thanh tra góp phần nâng cao chất chất lượng toàn diện, sức mạnh chiến đấu của quân đội

12:36 | 13/09/2017

(Bqp.vn) - Sáng 13/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010. Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu các Bộ: Công an, Tư pháp; lãnh đạo các tỉnh, thành phố và đại diện các cơ quan, đơn vị tại 93 điểm cầu trong toàn quân.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Thực hiện kế hoạch của Thanh tra Chính phủ về việc tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra năm 2010, Bộ Quốc phòng đã xây dựng kế hoạch về tổng kết thi hành Luật Thanh tra năm 2010 và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kết đánh giá việc tổ chức thực hiện; xác định những kết quả đạt được, hạn chế, bất cập và nguyên nhân trong việc tổ chức thi hành Luật Thanh tra.

Theo báo cáo của Thanh tra Bộ Quốc phòng, 6 năm qua, được sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Luật Thanh tra năm 2010 đã được các cơ quan, đơn vị trong toàn quân quán triệt và tổ chức triển khai đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả. Sau khi Luật Thanh tra và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành được ban hành, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Thanh tra Bộ Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan nghiên cứu, áp dụng và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện theo quy định; chỉ đạo Thanh tra Quốc phòng các cấp tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thanh tra, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền; đồng thời trình Chính phủ ban hành Nghị định số 33/2014/NĐ-CP ngày 26/4/2014 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quốc phòng; Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 31/2016/QĐ-TTg ngày 5/8/2016 quy định tiêu chuẩn các ngạch Thanh tra viên Quốc phòng. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra Quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức (đưa vào chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức tập huấn, thi tìm hiểu...). Cấp uỷ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kịp thời tổ chức quán triệt triển khai thực hiện toàn diện Luật Thanh tra và các văn bản liên quan. Quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh đều được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật; kết luận thanh tra bảo đảm chính xác, khách quan, trung thực, công khai, dân chủ...

Trong 6 năm, ngành Thanh tra Quốc phòng tổ chức 3.065 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực quân sự, quốc phòng đối với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân và các Bộ, ngành, địa phương. Thông qua hoạt động thanh tra đã kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế trong công tác quản lý; xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, góp phần phòng ngừa, chấn chỉnh, các vi phạm; đồng thời đề xuất, kiến nghị khắc phục nhiều bất cập, sơ hở trong thể chế, chính sách hiện hành, góp phần tăng cường pháp chế, đấu tranh phòng ngừa vi phạm pháp luật, chống tham nhũng trong quân đội.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã thẳng thắn phân tích, chỉ rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế và kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra trong thời gian tới.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm đánh giá cao kết quả thực hiện Luật Thanh tra của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, sau 6 năm được ban hành, Luật Thanh tra đã góp phần quan trọng kiện toàn tổ chức các cơ quan Thanh tra trong quân đội; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra ngày càng lớn mạnh, trưởng thành; hoạt động thanh tra được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất chất lượng toàn diện, sức mạnh chiến đấu của quân đội.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra trong thời gian tới, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu Thanh tra Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thanh tra năm 2010, bổ xung hoàn chỉnh Báo cáo Tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra trong Bộ Quốc phòng. Ngành Thanh tra cần quan tâm, củng cố, kiện toàn về tổ chức, biên chế; đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa, nâng cao phẩm chất đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên ngành thanh tra; Tăng cường thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện pháp luật về thanh tra và giám sát hoạt động của đoàn thanh tra, thẩm định kết quả thanh tra, công khai kết quả, quyết định xử lý về thanh tra; tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo chỉ huy các cấp tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Luật Thanh tra và công tác thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần giữ nghiêm kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

File đính kèm:

Đức Anh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỘ QUỐC PHÒNG NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội
*Tel: +84-69.553215 * Email: info@mod.gov.vn
Website: bqp.vn, mod.gov.vn *
Tổng Biên tập: Đại tá Nguyễn Thanh Bình
Quyết định cho phép hoạt động: 3548/QÐ-BQP, ngày 25/9/2012
® Ghi rõ nguồn bqp.vn hoặc mod.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ Cổng TTÐT BQP.