Phương hướng xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam

(Bqp.vn) - Việt Nam chủ trương duy trì Quân đội nhân dân đủ mạnh, quân số hợp lý, huấn luyện đạt chất lượng cao, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu bảo vệ Tổ quốc.

Trang  << | < | 1 | 2 |