Nhắn tìm đồng đội ngày 13/07/2020

17:31 | 13/07/2020

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đỗ Văn Hảo (bí danh Đỗ Như Hảo), sinh năm 1950; quê quán: Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Nhập ngũ tháng 7/1969 tại đơn vị Quân khu Tả Ngạn. Vào Nam tháng 3/1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, tỉnh đội Bình Định. Tham gia chiến đấu tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Hy sinh năm 1971.

Nhắn tìm đồng đội ngày 16/09/2015 (13:11 | 16/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Lê Vinh Quang (ảnh), sinh ngày 6/8/1952. Nguyên quán: Khương Thượng, Tam Khương, Đống Da, Hà nội. Nhập ngũ tháng 01/1971. Đơn vị: KB (theo giấy báo tử ở góc trên bên phải có số 6272/4322). Hy sinh ngày 6/7/1972 tại Mặt trận phía Nam.

Nhắn tìm đồng đội ngày 03/09/2015 (19:01 | 03/09/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Tống Đức Thịnh, sinh năm 1948. Quê Quán: Liên Minh, Vân Thọ, Đại Từ, Bắc Thái (nay là tỉnh Thái Nguyên). Nhập ngũ: tháng 11/1966. Cấp bậc: Hạ sĩ. Chức vụ: Chiến Sĩ. Đơn vị: C1, K25. Hy sinh ngày 20/11/1969. Nơi an táng ban đầu: Bắc Đường 14.

Nhắn tìm đồng đội ngày 24/08/2015 (17:53 | 24/08/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Minh Tuy, sinh năm 1950. Nguyên quán: Hậu Lộc, Thanh Hóa. Nhập ngũ tháng 3/1968. Đơn vị: C1D7 - KP. Hy sinh ngày 09/3/1970 (Đơn vị báo tin tử là: 260 Trường huấn luyện Đặc công, phân khu 23 - tỉnh Long An; ngày báo tử là: 01/5/1972 do BCHQS Tỉnh Thanh Hóa, số 326/176 TH).

Nhắn tìm đồng đội ngày 18/08/2015 (15:19 | 18/08/2015)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Trần Phồn (tên gọi Trần Phờn), sinh năm 1949. Quê Quán: Tân Đồng, Tân Đức, Diễn Thái, Diễn Châu, Nghệ An. Nhập ngũ: tháng 02/1968. Đơn vị: Đại đội 12, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 304. Hy sinh ngày 22/6/1972, (khi tham gia vào trận đánh Ba Hồ, lúc hy sinh được chôn cùng 2 đồng đội là đồng chí Trường quê Hà Tây và đồng chí Trứ quê Hà Tĩnh).

Trang  << | < | ... | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ... | > | >> |