Nhắn tìm đồng đội ngày 15/09/2017

14:00 | 15/09/2017

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Tiến Thấm (ảnh), sinh ngày 12/7/1948; quê quán: Thái An, Thái Thụy, Thái Bình; nhập ngũ tháng 7/1966; cấp bậc: hạ sỹ; chức vụ: chiến sỹ; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 12/8/1968, an táng tại khu vực riêng của đơn vị (chiến trường phía Nam tổ quốc).

Trang  << | < | ... | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |