Nhắn tìm liệt sĩ Vũ Quang Thuần

17:23 | 20/04/2022

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Vũ Quang Thuần (ảnh), sinh năm 1951; nguyên quán: xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định); Nhập ngũ tháng 01/1970; Đi B tháng 7/1970; Cấp bậc: Thượng sĩ; Chức vụ khi hy sinh: Tiểu đội trưởng; Đơn vị khi hy sinh: C21, E1, F2, QK5; Hy sinh ngày 28/02/1973 (có thông tin khác là ngày 26/01/1973) tại Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Nhắn tìm liệt sĩ Vũ Quang Thuần (17:23 | 20/04/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Vũ Quang Thuần (ảnh), sinh năm 1951; nguyên quán: xã Yên Minh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Hà (nay là tỉnh Nam Định); Nhập ngũ tháng 01/1970; Đi B tháng 7/1970; Cấp bậc: Thượng sĩ; Chức vụ khi hy sinh: Tiểu đội trưởng; Đơn vị khi hy sinh: C21, E1, F2, QK5; Hy sinh ngày 28/02/1973 (có thông tin khác là ngày 26/01/1973) tại Đức Lân, Mộ Đức, Quảng Ngãi.

Nhắn tìm liệt sĩ Nguyễn Đăng Tước (14:41 | 11/03/2022)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Nguyễn Đăng Tước, sinh năm 1947; nguyên quán: Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 2/1965; cấp bậc: Hạ sĩ; chức vụ: Chiến sĩ; đơn vị: C14 - E20 - KN; Hy sinh ngày 05/7/1966 tại Viện Sư đoàn Phú Yên - Phú Yên; mai táng tại Nghĩa trang mặt trận Quản B, tỉnh Phú Yên.

Nhắn tìm liệt sĩ Nguyễn Văn Cận (21:32 | 09/09/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ Nguyễn Văn Cận, sinh năm 1937; quê quán: Núi Hiểu, Quang Châu, Việt Yên, Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang); nhập ngũ tháng 4/1965; chức vụ: Trung đội trưởng; đơn vị: B5 (Quân khu Trị Thiên). Hy sinh ngày 13/3/1967, tại mặt trận Do Linh, Quảng Trị. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Cận ở đâu, xin báo cho con trai của liệt sĩ là Nguyễn Văn Sang, ĐT: 0984957715; hoặc cháu Nguyễn Nam Việt, ĐT: 0912443685; hoặc Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ĐT: 069553215, Email: info@mod.gov.vn.

Nhắn tìm liệt sĩ Trần Mạnh Phấn (18:01 | 09/08/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sĩ, anh hùng LLVTND Trần Mạnh Phấn (ảnh), sinh ngày 01/01/1926; quê quán: xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Nhập ngũ: 01/01/1950; vào Đảng: 29/12/1951, chính thức: 27/4/1952; chức vụ: Phó Tiểu đoàn trưởng trinh sát; đơn vị: Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 88A, Sư đoàn 308, Quân Đoàn 1. Hy sinh ngày: 15/5/1968 tại miền Đông Nam Bộ.

Nhắn tìm liệt sĩ Phạm Văn Hỵ quê Thái Bình (16:06 | 01/06/2021)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Văn Hỵ (ảnh), sinh năm 1950; nguyên quán: Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình. Nhập ngũ tháng 10/1968; cấp bậc; Trung sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 03/4/1970 tại mặt trận phía Nam, mai táng tại nghĩa trang của đơn vị. Ai biết thông tin và phần mộ liệt sĩ Phạm Văn Hỵ ở đâu, xin báo cho cháu của liệt sĩ là Hà Hồng Chi, địa chỉ: Quỳnh Hải, Quỳnh Phụ, Thái Bình; ĐT: 034 9696 314; Email: hahongchi138@gmail.com; hoặc Cổng TTĐT Bộ Quốc phòng, ĐT: 069553215, Email: info@mod.gov.vn.

Nhắn tìm đồng đội ngày 08/12/2020 (17:19 | 08/12/2020)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Nguyễn Văn Viện (còn gọi là Nguyễn Viết Viện), sinh năm 1939; quê quán: thôn Nhân Hùng, Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa; nhập ngũ: 02/1959; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Tiểu đội trưởng; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 18/5/1972 tại Mặt trận phía Nam, mai táng tại khu vực nghĩa trang gần mặt trận.

Nhắn tìm đồng đội ngày 13/07/2020 (17:31 | 13/07/2020)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đỗ Văn Hảo (bí danh Đỗ Như Hảo), sinh năm 1950; quê quán: Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hải Hưng (nay là tỉnh Hưng Yên). Nhập ngũ tháng 7/1969 tại đơn vị Quân khu Tả Ngạn. Vào Nam tháng 3/1970, thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn 2, tỉnh đội Bình Định. Tham gia chiến đấu tại xã Nhơn Hòa, huyện An Nhơn tỉnh Bình Định. Hy sinh năm 1971.

Nhắn tìm đồng đội ngày 10/05/2019 (14:29 | 10/05/2019)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đồng Văn Thư, sinh năm 1955; quê quán: Liên Hòa, Kim Thành, Hải Hưng (nay là tỉnh Hải Dương); cấp bậc: Trung sỹ; chức vụ: chiến sỹ; đơn vị: Đ27-KB. Hy sinh ngày 04/12/1973 tại mặt trận phía Nam; mai táng tại nghĩa trang gần mặt trận.

Nhắn tìm đồng đội ngày 15/09/2017 (14:00 | 15/09/2017)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Phạm Tiến Thấm (ảnh), sinh ngày 12/7/1948; quê quán: Thái An, Thái Thụy, Thái Bình; nhập ngũ tháng 7/1966; cấp bậc: hạ sỹ; chức vụ: chiến sỹ; đơn vị: KB. Hy sinh ngày 12/8/1968, an táng tại khu vực riêng của đơn vị (chiến trường phía Nam tổ quốc).

Nhắn tìm đồng đội ngày 03/08/2017 (16:06 | 03/08/2017)

(Bqp.vn) - Liệt sỹ Đinh Văn Chung, sinh năm 1949. Nguyên quán: Sơn Thủy, Thanh Thủy, Vĩnh Phú (nay là tỉnh Phú Thọ); nhập ngũ: 6/1967; cấp bậc, chức vụ khi hy sinh: Trung sĩ, Tiểu đội phó; đơn vị khi hy sinh: D16, Phân khu 2. Hy sinh ngày 27/9/1968 khi chống càn; nơi hy sinh và an táng ban đầu tại Hòa Khánh, Đức Hòa, Long An.

Trang   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | > | >> |