Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành Ngoại giao

13:36 | 11/08/2020

(Bqp.vn) - Trong 5 năm qua, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có những biến động sâu sắc, tác động mạnh mẽ đến môi trường đối ngoại của Việt Nam, đặt ra nhiều vấn đề mới, thuận lợi và thách thức đan xen. Đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, để phục vụ phát triển, hội nhập quốc tế và nâng cao vị thế đất nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định “công tác đối ngoại là một điểm sáng trong toàn bộ những thành tựu chung của đất nước” [1] và “ngành Ngoại giao đã đóng vai trò tiên phong trong thời bình, góp phần bảo vệ an ninh, độc lập và chủ quyền đất nước”.


“Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam (07:40 | 15/07/2016)

(Bqp.vn) - “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam. Điều đó phản ánh mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa con đường, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội với chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cách mạng Việt Nam và quá trình hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của QĐND Việt Nam.

Với quyết tâm cao và niềm tin mới, chúng ta sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tích mới to lớn hơn nữa (17:34 | 08/07/2016)

(Bqp.vn) - Chiều 7/7, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bế mạc. Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc Hội nghị.

Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (17:10 | 04/07/2016)

(Bqp.vn) - Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, sáng 4/7, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị.

Quy định mới về mối quan hệ công tác của BCHQS xã phường, thị trấn; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ BCHQS xã phường, thị trấn, thôn đội trưởng và Bộ, ngành TW (08:02 | 24/06/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 16/6/2016, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 79/2016/TT-BQP quy định mối quan hệ công tác của Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở; chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của cán bộ Ban Chỉ huy quân sự Bộ, ngành Trung ương, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn và thôn đội trưởng, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở, chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ.

Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (13:33 | 10/06/2016)

(Bqp.vn) - Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 617 /NQ-HĐBCQG công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Lấy ý kiến vào Danh mục văn bản và dự thảo Kết quả pháp điển Đề mục Dân quân tự vệ (15:21 | 02/06/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 06/6/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 843/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục, trong đó giao Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện pháp điển Đề mục “Dân quân tự vệ” trong Chủ đề “Quốc phòng” (Đề mục số 5 thuộc Chủ đề số 25).

Lấy dân làm gốc - bài học lớn từ chiều sâu lịch sử (15:27 | 30/05/2016)

(Bqp.vn) - Hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận do Ban Dân vận Trung ương tổ chức sáng 27/5 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cử tri thể hiện trách nhiệm công dân trong ngày hội lớn của toàn dân (20:15 | 22/05/2016)

(Bqp.vn) - Ngay sau khi giám sát, kiểm tra 3 đơn vị bầu cử tại thành phố Hà Nội vào sáng 22/5, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã trả lời phỏng vấn báo chí.

Đi bầu cử vì tương lai của chính mình (11:38 | 20/05/2016)

(Bqp.vn) - Đi bầu cử là sự thể hiện quyền của công dân trong việc chọn người thay mặt mình tham gia các cơ quan lãnh đạo Nhà nước, cao nhất là Quốc hội và ở địa phương là HĐND các cấp. Vì vậy, đi bầu cử là vì tương lai của chính mình. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thiện Nhân khẳng định điều này khi trả lời phỏng vấn phóng viên Báo điện tử Chính phủ trước thềm cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021: Toàn quân sẵn sàng cho ngày hội lớn (17:29 | 16/05/2016)

(Bqp.vn) - Ngày 22/5/2016, cả nước sẽ tiến hành bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong năm nay.

Trang  << | < | ... | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |