Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 150/2020/NĐ-CP 25/12/2020 Về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần
Chi tiết
Tải về
82 36/2020/TT-BGTVT 24/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường bộ
Chi tiết
Tải về
83 35/2020/TT-BGTVT 23/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường thủy nội địa
Chi tiết
Tải về
84 34/2020/TT-BGTVT 23/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải
Chi tiết
Tải về
85 2182/QĐ-TTg 21/12/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Ngân hàng
Chi tiết
Tải về
86 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động
Chi tiết
Tải về
87 144/2020/NĐ-CP 14/12/2020 Quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn
Chi tiết
Tải về
88 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử
Chi tiết
Tải về
89 43/2020/TT-BCT 04/12/2020 Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2021
Chi tiết
Tải về
90 138/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
Chi tiết
Tải về
91 137/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Về quản lý, sử dụng pháo
Chi tiết
Tải về
92 139/2020/NĐ-CP 27/11/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/2/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh
Chi tiết
Tải về
93 4415/BQP-TM 25/11/2020 Triển khai thiết lập khu vực cấm bay, hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
Chi tiết
Tải về
94 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 Quy định về tuổi nghỉ hưu
Chi tiết
Tải về
95 4213/BQP-TM 11/11/2020 Ứng dụng thiết bị bay không người lái trong nông nghiệp
Chi tiết
Tải về
96 1765/QĐ-TTg 09/11/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước
Chi tiết
Tải về
97 133/2020/NĐ-CP 09/11/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự
Chi tiết
Tải về
98 132/2020/NĐ-CP 05/11/2020 Quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết
Chi tiết
Tải về
99 1722/QĐ-TTg 03/11/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đảng
Chi tiết
Tải về
100 130/2020/NĐ-CP 30/10/2020 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |