Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
81 87/2020/TT-BQP 05/07/2020 Quy định màu sắc và dấu hiệu nhận biết trên các bộ phận khác của từng loại máy bay Cảnh sát biển Việt Nam
Chi tiết
Tải về
82 77/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
Chi tiết
Tải về
83 76/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành
Chi tiết
Tải về
84 84/2020/TT-BQP 30/06/2020 Quy định hình thức, nội dung, thời gian sinh hoạt của quân nhân dự bị
Chi tiết
Tải về
85 73/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
Chi tiết
Tải về
86 72/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ
Chi tiết
Tải về
87 2148/BNG-LS 26/06/2020 Sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực lãnh sự
Chi tiết
Tải về
88 99/NQ-CP 24/06/2020 Về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực
Chi tiết
Tải về
89 1924/QĐ-BQP 19/06/2020 Công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ TTHC lĩnh vực chứng thực điện tử thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
90 872/QĐ-TTg 19/06/2020 Danh mục bí mật Nhà nước mức độ mật của Hội Cựu chiến binh Việt Nam
Chi tiết
Tải về
91 800/QĐ-TTr 17/06/2020 Ban hành Nội quy Trụ sở Tiếp công dân - Bộ phận một cửa Bộ Quốc phòng
Chi tiết
Tải về
92 19/2020/QĐ-TTg 17/06/2020 Về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng
Chi tiết
Tải về
93 11/2020/TT-BCT 15/06/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu
Chi tiết
Tải về
94 67/2020/NĐ-CP 15/06/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan
Chi tiết
Tải về
95 809/QĐ-TTg 10/06/2020 Ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Chi tiết
Tải về
96 808/QĐ-TTg 10/06/2020 Về việc ban hành Danh mục bí mật nhà nước của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
Chi tiết
Tải về
97 64/2020/NĐ-CP 10/06/2020 Hướng dẫn việc thực hiện cơ chế tạm quản theo Công ước Istanbul
Chi tiết
Tải về
98 52/2020/TT-BTC 10/06/2020 Hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê Nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
Chi tiết
Tải về
99 18/2020/QĐ-TTg 10/06/2020 Thiết lập khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay đối với tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ
Chi tiết
Tải về
100 63/2020/NĐ-CP 08/06/2020 Quy định về công nghiệp an ninh
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ... | > | >> |