Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
941 83/2001/NĐ-CP 09/11/2001 Về đăng ký nghĩa vụ quân sự
Chi tiết
Tải về
942 266/QĐ-TM 26/04/2000 Ban hành hệ thống mẫu biểu, sổ sách đăng ký, quản lý, báo cáo động viên quân đội
Chi tiết
Tải về
943 1036/2000/TT-QP 24/04/2000 Hướng dẫn thực hiện việc đăng ký, thống kê báo cáo phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho Quân đội
Chi tiết
Tải về
944 2649/1999/QĐ-BQP 27/12/1999 Quy định quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
945 16/1999/QH10 21/12/1999 Luật Sĩ quan QĐNDVN năm 1999
Chi tiết
Tải về
946 655/HD-TTr 15/09/1998 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 769/1998/TT-BQP về tổ chức tiếp công dân trong quân đội
Chi tiết
Tải về
947 769/1998/TT-BQP 18/03/1998 Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
948 Không số 27/08/1996 Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996
Chi tiết
Tải về
949 04/CP 16/01/1995 Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
950 Không số 22/06/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự, năm 1994
Chi tiết
Tải về
951 Không số 19/05/1994 Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
952 Không số 21/12/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, năm 1990
Chi tiết
Tải về
953 05/QĐ-BNV 01/07/1989 Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam
Chi tiết
Tải về
954 Không số 30/12/1981 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 1981
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |