Số hiệu văn bản
Trích yếu
Mã xác nhận*  
Cơ quan ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
TT Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
921 655/HD-TTr 15/09/1998 Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 769/1998/TT-BQP về tổ chức tiếp công dân trong quân đội
Chi tiết
Tải về
922 769/1998/TT-BQP 18/03/1998 Hướng dẫn thực hiện Quy chế tổ chức tiếp công dân của Chính phủ trong quân đội
Chi tiết
Tải về
923 Không số 27/08/1996 Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên năm 1996
Chi tiết
Tải về
924 04/CP 16/01/1995 Ban hành quy chế bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
925 Không số 22/06/1994 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nghĩa vụ quân sự, năm 1994
Chi tiết
Tải về
926 Không số 19/05/1994 Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
Chi tiết
Tải về
927 Không số 21/12/1990 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nghĩa vụ quân sự, năm 1990
Chi tiết
Tải về
928 05/QĐ-BNV 01/07/1989 Quy định về việc đi bờ của các thuyền viên nước ngoài ở các cửa khẩu cảng Việt Nam
Chi tiết
Tải về
929 Không số 30/12/1981 Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 1981
Chi tiết
Tải về
Trang  << | < | ... | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |